Artalk.cz

TZ: UMPRUM má nového rektora. Je jím prof. Jindřich Vybíral

UMPRUM má nového rektora. Je jím prof. Jindřich Vybíral / Praha / 1. 2. 2019

Ve čtvrtek 31. ledna byl prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. jmenován prezidentem ČR do funkce rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Na tuto pozici nastupuje již v pátek 1. února 2019 po osmiletém působení prof. ak. arch. Jindřicha Smetany.

Nový rektor UMPRUM prof. Vybíral plánuje navázat na práci svého předchůdce a kromě projektu Mikulandská chce například pokračovat v přípravě programu restaurování užitého umění, zintenzivnit spolupráci s průmyslem a dále podporovat umělecký výzkum. Mimo to chce prohloubit téma internacionalizace, rozšířit mezioborovou spolupráci a zaměřit se na téma společenské odpovědnosti.

„Více než staleté trvání školy jako špičkového uměleckého učiliště v českých i evropských souvislostech představuje závazek. Škola si musí i v novém století uchovat své jedinečné postavení. Musí nadále zaručovat vysokou úroveň výuky, která naplňuje potřeby studentů, ale je jim také výzvou k dalšímu růstu. UMPRUM bude i nadále prostředím, v němž se daří talentům“, říká nový rektor UMPRUM prof. Jindřich Vybíral.

Nástup nového rektora nepřinese velké změny v sestavě vedení školy. Pouze profesora Jiřího Pelcla ve funkci prorektora pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci nahradí současný vedoucí Ateliéru tvorby písma a typografie a vedoucí Katedry grafiky MgA. Radek Sidun. Ve své funkci nadále setrvávají prorektorka pro věci studijní Ing. Jarmila Kemrová, prorektor pro vědu a výzkum Mgr. Cyril Říha, Ph.D. a kvestor Mgr. Petr Pelcl. Emeritní rektor profesor Jindřich Smetana i jeho předchůdce a nejbližší spolupracovník profesor Jiří Pelcl budou se školou i nadále spolupracovat.

Jindřich Vybíral na Vysoké škole uměleckoprůmyslové působí již od roku 1996. V letech 1997-2003 byl prorektorem a 2011-2018 předsedou Akademického senátu. Od roku 2006 je vedoucím Katedry teorie a dějin umění. Je členem vědecké rady Národní galerie, Národního památkového ústavu a Ostravské univerzity, členem dozorčí rady Ústavu dějin umění AV ČR, členem redakčních rad časopisu Umění a Journal of Art Historiography (Velká Británie). Věnuje se zejména dějinám architektury 19 a 20. století a metodologii dějin umění. Je autorem desítek odborných knižních studií a publikací (poslední Leopold Bauer. Heretik moderní architektury, vydalo letos ve spolupráci s UMPRUM mezinárodní nakladatelství Birkhäuser).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *