Artalk.cz

TZ: Matej Fabian

Matej Fabian / The whole world can be plasticized / kurátorka: Nina Gažovičová / Industra Art / Brno / 17.1. – 28.2. 2019

Industra Art srdečně zve na vernisáž nadcházející výstavy The whole world can be plasticized.

„Navzdory jménům připomínajícím řecké pastýře (Polystyren, Fenoplast, Polyvinyl, Polyetylen)  je umělá hmota… substancí bytostně alchymistickou.“
Roland Barthes: Umělá hmota, In Mytologie, Paříž, 1957

Když v roce 1957 psal francouzský filozof Roland Barthes krátkou úvahu o plastech, mluvil o magickém aktu přeměny hmoty, s nekonečnými možnostmi její transformace. Podobný moment ve smyslu trvalé materiálové mutace zkoumá v současnosti ve své tvorbě vizuální umělec Matej Fabian (1979).

I přes původnímu malířskému školení – v ostatních letech opakovaně testuje hranice jiných médií, přičemž se nebrání ani přesahem směrem k 3D objektům. Právě při jejich tvorbě předvádí pozoruhodné zaujetí netradičními materiály a dokumentuje jejich možnosti i originální využití pro uměleckou praxi 21. století.

Pro téměř dokonalý white cube prostor brněnské galerie Industra Art připravil Fabian instalaci objektů s jasnou trash estetikou, která definuje spíše DYI kvalita než promyšlený sochařský záměr.

Fabian je malíř, a to je patrné na první pohled. Nedokonalost povrchů zda provedení není v jeho případě uměleckým selháním – nejde o tvorbu objektů jako takových, a ani o mimetické napodobování. Zajímá ho dříve zkoumání prostředí, které vzniká na pomezí sochy a malby. Právě tento hybridní meziprostor, který sám o sobě není ani čistou sochou a ani malbou je jeho originálním příspěvkem k dnes tak často proklamované interdisciplinarity.

Fabiánova grotta vznikla recyklací zbytkového polystyrenu z jiného autorského projektu. Není to jen artistní prostor pro vystavení konkrétních osobních „idolů jeskyně“. Umělec vytváří monumentální
malované stalagmity a stalagtity jako základní kulisu prostředí z polystyrenu – umělohmotného materiálu, kterým dnes nejčastěji zateplujeme naše obydlí. Levný průmyslový plast Fabian malířský, téměř street-artově pojednává, pracuje s jeho strukturálními kvalitami a příliš nezastírá ani jeho původní syrovost. Tvaruje ho nejen „sochařsky“ – sekáním, ale využívá i moment náhody, použitím ředidel, které polystyren deformují.

Prostřednictvím této konstrukce jeskyně přináší Fabian i mnohem obecnější moment – aktivuje dokonce kolektivní kulturní paměť, odkazuje na pravěké obydlí, jejich vnitřní prostor, a to, co v něm vznikalo resp. se do nich odkládalo. V jeskyních nacházíme vedle kostech uhynulých zvířat, i nejstarší malby a umělecké artefakty, ale i předměty a nástroje denní potřeby – tedy celkem „triviální“ pozůstatky života našich předků. Tento prvek je u Fabiana obsažen v objektech tvořících „obsah“ samotné Grotte, které jakoby kopírovaly standardní archeologické nálezy v aktuálním kontextu, ale i odkazy na řeckou mytologii (Minotaurus) či archeologii (Venuše)…

Fabian přiznává, že ho zajímá neustálá mutace jako forma vývoje („singular původu, plural výsledku“ R. B.). Ta umožňuje vytváření nových konstelací, situací, celků a jejich neustálý upgrade přes vzniklé
konfigurace, bez lineární hierarchie – ne o na způsob „cesta tam a zase zpátky“… I když prezentuje jeskyni archetypální, soustřeďuje jako hlavní na vrstvení kulturních řeckým významem a odkazů. Naráží na tak nejen na naše podvědomí, ale pracuje také s „muzealizovanou“ zkušeností, čímž oba přístupy vzájemně přemosťuje. Prostřednictvím materiality však upozorňuje i na téměř netušenou zranitelnost 21. století. Využitím běžného průmyslového plastu, který je překvapivě citlivý na náraz – křehne a rychle stárne i vlivem času – připomíná, že „the whole world can be plasticized“ (R.B.)…

Matej Fabian studoval v letech 2005-2011 na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě na Katedře malby a jiných médií u profesora I. Csudaie. V r. 2014 dokončil doktorandské studium v Kabinetu kresby doc. S. Bubána na VŠVU. Věnuje se zejména malbě, soše, objektu a kresbě. Je čtyřnásobným finalistou Ceny Nadace VÚB – Malba roku. Aktivně vystavuje na Slovensku a v zahraničí. Žije a pracuje v Bratislavě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *