Artalk.cz

Střídáme! Změna na pozici šéfredaktorky Artalk.cz

Za celou redakci bych Vám, našim čtenářům a čtenářkám, přispěvatelům a přispěvatelkám, jako dosavadní šéfredaktorka Artalk.cz ráda popřála hodně zdraví, radosti a energie do nového roku a zároveň oznámila obměnu, k níž se začátkem ledna na pozici šéfredaktorky dochází. Od nynějška Artalk povede jeho redaktorka Anna Remešová.

Tudor Washington Collins, Žena u stolu s psacím strojem, 40. léta 20. století. Zdroj: Auckland Museum, CC BY 4.0, Wikimedia Commons

Dnes jsou to tři roky, co jsem po Silvii Šeborové, zakladatelce a dlouholeté šéfredaktorce Artalku, převzala tuto roli já. Spolu s ostatními redaktory a redaktorkami jsem usilovala o to, aby se Artalk dál rozvíjel a aby upevnil svou pozici etablovaného média věnovaného výtvarnému umění. Snažili jsme se odvádět poctivou editorskou práci, a tak posouvat kvalitu a odbornou relevanci publikovaných článků. Redakční zásahy, diskuse s autory a společné nacházení nejlepšího možného znění textu jsou pro čtenáře většinou neviditelné a v podstatě podružné. Pro nás však bylo důležité, aby se právě důkladná editace a zpětná vazba staly vedle výběru témat či konkrétních přispěvatelů standardem redakční práce, aniž bychom při tom naše autory omezovali v jejich individuálním stylu či názorech. Usilovali jsme o co největší tematickou i geografickou vyváženost obsahu, byť i tvorbu publikačního plánu považujeme za kolektivní autorský proces, do nějž se nutně propisují naše vlastní postoje a preference. Navázali jsme úzkou spolupráci se zahraničními magazíny pro výtvarné umění, abychom dále rozšiřovali naše obzory, spustili jsme nový web a uvedli mimo jiné nový formát uzavřených tematických edicí pod názvem Artalk Revue, abychom vedle aktuálních informací a reflexe probíhajících akcí podpořili i čtenářsky náročnější rovinu teorie umění a přesahy k jiným oborům či mimouměleckým problémům dnešního světa.

Pro mě osobně šlo o velmi intenzivní období plné obtížných rozhodnutí a nejistoty, stejně tak ale povznášejících momentů uspokojení ze smysluplné a obohacující práce. Mohla jsem být u toho, když Artalk loni oslavil svoje desáté narozeniny a měla jsem radost z toho, kam se za ta léta posunul. Zároveň jsem si však uvědomovala, že na redakci stále čekají nové a nové výzvy, že je třeba neustále promýšlet a přehodnocovat naši politiku a dál zvyšovat kvalitu textů, které publikujeme. Vést jakékoli, byť úzkoprofilové médium považuji za velký závazek vyžadující spoustu energie, času a nasazení a právě tak jsem uvažovala ve chvíli, kdy se mi nabídly nové pracovní i studijní příležitosti. Stála jsem před rozhodnutím, jestli Artalk povedu dál, nebo dám přednost akademickému prostředí a s redakcí budu spolupracovat volněji. Nakonec jsem z několika důvodů zvolila druhou možnost a v nadcházejícím období se tak budu zabývat především teorií designu, a to jako doktorandka a také metodička katedry designu na UMPRUM v Praze. Zatímco v minulých letech se moje práce odehrávala v první řadě online, teď budu pracovat trochu víc offline a v jiném rytmu. Zároveň však doufám, že budu mít prostor častěji přispívat vlastními texty jak na Artalk.cz, tak do jiných médií, a rozhodně nepředpokládám, že bych se nyní odebrala do slonovinové věže vysokoškolské instituce a přestala vnímat svět okolo. Naopak, právě „svět okolo“ je pro mě to nejdůležitější. Prostředí, jehož jsme součástí, nelze vnímat jako něco samozřejmého a způsobům, jak ho spoluvytváříme a jak do něj zasahujeme, bych se nyní ve své práci ráda soustředěně věnovala.

Novou šéfredaktorkou Artalku se stává Anna Remešová, která byla v uplynulých dvou letech mojí nejbližší spolupracovnicí. Anna vystudovala dějiny a teorii umění na FF UK a na UMPRUM v Praze. Jako redaktorka působí v Artalku od roku 2017, s jejími příspěvky jste se zde však mohli setkávat už od roku 2011. V minulých letech byla kurátorkou pražské galerie etc. a koordinátorkou projektu UMA Audioguide. Vedle Artalku přispívá i do dalších výtvarných či kulturních periodik a zabývá se především současnou feministickou či environmentální teorií v kontextu umění a jeho institucí. Jsem přesvědčena o tom, že Anna bude Artalk vést invenčně a zodpovědně a že se díky její energii i trpělivosti bude dál rozvíjet a zlepšovat. Ráda bych jí popřála hodně sil, spokojenosti, odhodlání a radosti a zároveň poděkovala za skvělou spolupráci v minulých letech. Stejně tak moc děkuji všem ostatním redaktorkám a redaktorům, přispěvatelům a přispěvatelkám, programátorům, překladatelům a překladatelkám, účetním, grafikům a grafičkám a mnohým dalším za jejich úsilí a podporu a samozřejmě i Vám, čtenářům a čtenářkám, za to, že Artalk čtete! Přeji Vám vše dobré do roku 2019 a těším se na virtuální setkání v některém z mých příštích textů.

Komentáře

    • Jana Kořínková

    Klárko,
    díky za vše! Za viditelné výsledky i pro čtenáře neviditelnou, pečlivou a často úmornou každodenní práci. Málokdo si uvědomuje, jak náročné je řídit médium ve dvou lidech. Aničce přeji hodně sil a inspirace do další práce. Držím palce.

    Jana Kořínková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *