Artalk.cz

TZ: AVU směřuje k nové vizuální identitě. Staví na fontu od  20YY Designers, který může využít kdokoliv

AVU směřuje k nové vizuální identitě. Staví na fontu od  20YY Designers, který může využít kdokoliv / AVU / Praha / 13. 12. 2018

CZECHDESIGN právě zveřejnil výsledky designérské soutěže, kterou realizoval pro Akademii výtvarného umění (AVU). Ta se rok před 220. výročím vzniku instituce rozhodla udělat zásadní krok a přistoupit k hledání komplexní vizuální identity. V dvoukolové vyzvané soutěži vyhrál návrh studia 20YY Designers (Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček), který využívá speciálně vytvořený font AVU Variable a liter obsahujících srdce.

Instituce se od 90. let prezentovala pouze využitím loga od prof. Milana Knížáka. Zástupci AVU chtěli najít komplexní a silné konceptuální řešení odrážející poslání a hodnoty této prestižní umělecké vzdělávací instituce.

Nově bude AVU prezentována prostřednictvím písma speciálně navrženého studiem 20YY Designers.  Designéři měli jasné zadání – vytvořit identitu, která bude přesně sedět na potřeby a charakter AVU. „K novému vizuálnímu stylu Akademie výtvarných umění v Praze jsme přistupovali s vědomím, že škola za 200 let své existence jednotný vizuální styl prakticky neměla. Máme za to, že hlavním poznávacím znamením vzdělávací instituce by měla být její náplň – studenti a absolventi, program a pedagogové, propojenost se světem, vztahu vlastní historii, a v neposlední řadě schopnost poskytnout zázemí a plnou podporu nevyzkoušenému. Aplikovat zde principy korporátní identity a marketingu je v přímém rozporu. A tak naší hlavní otázkou, kterou jsme si pokládali, bylo proč se škola k tomuto kroku odhodlala nyní a zda-li něco jako jednotný vizuální styl vůbec potřebuje,” komentuje přístup Petr Bosák ze studia 20YY Designers.

VÍTĚZNÝ NÁVRH – AVU VARIABLE
Jako jediný jednotící prvek vizuální identity zvolili autoři písmo jako univerzální stavební prvek a médium, se kterým může pracovat kdokoliv od sekretariátu přes studenty až po designéry. „Kromě praktických výhod jde o systémové gesto jak demokratizovat možný budoucí vizuální styl AVU a nasměrovat ho obloukem od totalitních a časem dogmaticky firemních řešení většiny ostatních vysokých škol,” doplňuje Adam Macháček ze studia 20YY Designers.

Font AVU Variable navržený pro potřeby a identitu AVU vychází z klasického grotesku, tedy bezpatkového písma, jehož historie se časově přibližně kryje s existencí Akademie výtvarných umění v Praze, a zároveň ho kombinuje se symbolem srdce, které se objevuje v dosavadním logu AVU od prof. Milana Knížáka.

„Symbol srdce zde může asociovat a volně rozvíjet současné logo AVU používané od 90. let. V kontextu nové identity AVU jej však vnímáme mnohem obecněji – ať už jako znak, který se objevuje na pravěkých nástěnných malbách, tak jako symbol všeho, co může znamenat: pozitivního/negativního, vznešeného i nízkého, se všemi dobrými  rozporuplnými konotacemi,” komentuje návrh Robert Jansa ze studia 20YY Designers. Technické řešení písma umožní komukoliv jednoduše pracovat s proporcí a vizuální dynamikou kresby srdce. „Naším cílem je, aby písmo AVU Variable bylo volně dostupné všem, kdo jej chtějí jakkoliv používat,” dodává.

„Potřebu nové a komplexní vizuální identity jsem formuloval ve svých volebních tezích v roce 2013, kdy jsem byl zvolen rektorem AVU. Příprava soutěže, načasování a zajištění financí trvala čtyři roky. Nechtěli jsme krok směrem k nové vizuální identitě uspěchat a řešili jsme především aktuální priority při aktualizaci celkového chodu naší školy. Soutěž proběhla velmi dobře a mám radost z vítězného návrhu studia 20YY Designers. Koncept založený na speciálně vytvořeném fontu pro AVU s motivem srdcí umístěných do těl všech písmen, číslic a znaků, návrhy spojené s jeho používáním a volné distribuci,  jednoduše vyjadřuje to nejdůležitější, k čemu se AVU v současnosti hlásí; k potřebě sociální empatie a svobodě uměleckého myšlení a cítění. Velice také oceňuji smysluplnou a profesionální spolupráci na dané soutěži s CZECHDESIGN, byla jednoznačným přínosem, ” doplňuje k soutěži doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor AVU.

KOMENTÁŘ POROTY
Porota soutěže vidí vítězný koncept jako velmi komplexní a do nejmenšího detailu promyšlený. „Nová identita AVU bude živá a má potenciál se přirozeně rozvíjet a proměňovat. Návrh studia 20YY Designers nabízí zdánlivě jednoduchý koncept založený na autorském písmu a jeho grafické hře s obecně známým motivem srdce. Prostřednictvím použití tohoto pro AVU specifického symbolu se jim podařilo navázat na tradici a nedávnou historii, ale zároveň ji jistou transformací posunout do současnosti. 20YY Designers mimo jiné ze všech návrhů ve finále soutěže nejvíce uplatnili princip demokratizace a otevřenosti tím, že místo šablon vytvořili nástroj v podobě autorského písma, který bude dostupný všem v AVU stejně jako široké veřejnosti k volnému užití.” Porotci ocenili také návrh webových stránek, které nabízí funkční a přehledný systém pro prezentaci.

20YY DESIGNERS
Designérské studio 20YY Designers (Sébastien Bohner, Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček) založené v roce 2011 působí v Lausanne, Praze a San Franciscu. Na české grafické scéně lze práce studia vídat na plakátech významných kulturních institucí jako jsou například Národní galerie v Praze, Galerie Rudolfinum, Dům umění města Brna a Oblastní galerie Liberec. Studio dlouhodobě spolupracuje s Cenou Jindřicha Chalupeckého, nakladatelstvím BiggBoss a Památníkem národního písemníctví. V současné době připravuje redesign časopisu Art and Artiques. Za návrhem pro AVU stojí tým ve složení Robert Jansa, Petr Bosák a Adam Macháček. Při realizaci fontu AVU Variable spolupracují s Janem Horčíkem a Filipem Matějíčkem (Heavyweight).

PRŮBĚH SOUTĚŽE
Soutěž probíhala od srpna do prosince 2018 a v úzké spolupráci s AVU byla organizována společností CZECHDESIGN. CZECHDESIGN zajistil intenzivní přípravu, do které bylo zapojeno širší vedení akademie, zástupci pedagogů i studentů, formuloval zadání, zajistil komunikaci s designéry a vedl zasedání poroty.

Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN, velmi oceňuje, že se AVU rozhodla jít cestou odborně organizované transparentní soutěže. „Díky tomu, že jsme soutěž stavěli na otevřeném dialogu mezi všemi zainteresovanými, intenzivní přípravě a porotě, do které jsme pozvali renomované odborníky,  mohla být vybrána taková vizuální identita, která bude AVU dlouho a efektivně sloužit. Přejeme akademii, ať ve studiu 20YY Designers najde partnery pro dlouhodobou a vzájemně obohacující spolupráci,” dodává.

Do 1. kola soutěže bylo vybráno 7 studií: Anymade Studio, Ex Lovers, Tereza Hejmová, Laboratoř Petra Babáka, Mütanta, Parallel Practice a 20YY Designers. Všechna studia se se zástupci AVU setkala na začátku soutěže při osobním zadání. Studio Mütanta návrh v 1. kole neodevzdalo, ostatní účastníci za osobně odprezentovanou práci obdrželi skicovné ve výši 15.000 Kč.

Do 2. kola postoupila studia 4, která na základě zpětné vazby od porotců rozpracovala návrh do několika výstupů. Jednalo se o  Ex Lovers, Laboratoř Petra Babáka, Parallel Practice a 20YY Designers. V 2. kole byli tři finalisté, mimo vítěze soutěže, honorováni skicovným v hodnotě 10.000 Kč.

Vítězové soutěže, studio 20YY Designers, získalo zakázku na vypracování nové vizuální identity AVU a její implementaci. Na zakázce budou pracovat od ledna do května 2019. Finanční hodnota zakázky byla ve formě cenové nabídky jedním z kritérií pro výběr vítěze (s váhou 20 %) a je za jednotlivé položky zakázky stanovena takto: návrh loga a autorského písma: 100.000 Kč, autorská licence na logo a exkluzivní neomezená licence na písmo: 150.000 Kč, grafický manuál pro použití vizuální identity a zhotovení základních aplikací: 125.700 Kč, grafické řešení webových stránek 195.000 Kč, grafické řešení diplomantské výstavy a katalogu: 65.507 Kč, označení pracovišť AVU: 70.000 Kč, zhotovení externích grafických výstupů a merchandising předmětů: 71.570 Kč. Autoři budou také spolupracovat na implementaci nové identity, zaškolení pracovníků, externích grafiků a dalších osob, kteří budou s vizuální identitou pracovat.

POROTA SOUTĚŽE
Soutěžní návrhy v obou kolech posoudila a vyhodnotila odborná porota ve složení:

Nezávislá část poroty:

Adéla Svobodová, grafická designérka, studio Adela & Pauline
Zuzana Lednická, grafická designérka, Studio Najbrt
Radek Sidun, typograf a grafický designér, pedagog UMPRUM
Marek Pokorný, kurátor, umělecký šéf Galerie města Ostravy PLATO

Zástupci AVU:

Tomáš Vaněk, rektor AVU
Jan Šerých, Ateliér malířství II /škola Vladimíra Skrepla, odborný asistent
David Fesl, člen Akademického senátu AVU, zástupce studentů
Hlasy poradní (bez hlasovacího práva):
Anna Daučíková, prorektorka pro zahraniční záležitosti AVU
Pavlína Morganová, prorektorka pro umění, vědu a rozvoj AVU
Dušan Zahoranský, prorektor pro studijní záležitosti AVU
Blanka Čermáková, Oddělení komunikace s veřejností AVU

CZECHDESIGN
CZECHDESIGN je profesionální zastřešující organizace, jež se stará o rozvoj designu v České republice. Dlouhodobě prosazuje uplatňování designu v praxi a férové nastavení podmínek v designérských soutěžích. Provozuje nejčtenější webový portál o českém designu www.czechdesign.cz, podporuje a propaguje české designéry, radí firmám, jak spolupracovat s designéry, a je předním pořadatelem designérských soutěží.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *