Artalk.cz

Vychází Artalk Revue 3: Střet

Dnes vychází třetí číslo Artalk Revue – tematická kolekce šesti textů, jejímž editorem je teoretik architektury Cyril Říha. Zatímco minulá dvě vydání Artalk Revue (tedy č. 1 – Těžba a č. 2 – Diagnóza) se zaměřovala především na oblast současného umění a její provázanost s aktuálními politickými, společenskými a environmentálními problémy, tato Revue s podtitulem Střet je věnována zejména otázkám architektury a urbanismu. Politika hraje ovšem i tentokrát ústřední roli: texty, jež Cyril Říha do svého výběru zařadil, se zabývají různými úrovněmi dynamického vztahu mezi architekturou a politickou mocí či sociálním uspořádáním. 

Vesnice válečných veteránů – Treasure Hill. Foto: Illegal Taipei. Fotografie se vztahuje k eseji Neformální Taipei Martiny Svobodové a Kateřiny Frejlachové v tomto čísle Artalk Revue.

Cyril Říhá ve svém editorialu píše: „Tématem tohoto čísla je střet. Míní se tím především různé podoby toho, jak se – v konkrétních případech – střetávají architektura a urbanismus s politikou: kdo je v tomto vztahu aktivní a kdo pasivní či jaká je povaha jejich oboustranného působení – od vzájemného ignorování po splývání jednoho s druhým. Samotnou politiku je ovšem možno chápat jako střet dvou jejích odlišných verzí: politiky moci uplatňované shora (‚vládnoucí‘) a politiky sázející na impulzy a aktivity zdola (‚emancipační‘). A stejně tak architekturu, urbanismus a jejich předmět (domy a města) jako něco, v čem se střetávají strategie a procesy plánovací (kontrola) a samovolně se dějící (spontaneita). Zvolené příspěvky pak předvádějí nejrůznější kombinace všech těchto zápasících stran, které se navíc vzájemně doplňují či popírají, a tvoří tak další rovinu střetu, jakousi celkovou konceptuální vztahovou mapu tohoto čísla. Textů včetně tohoto editorialu je šest, autorů a autorek osm. Převahu tvoří ženy a architektky, vyvážený je naopak jejich česko-slovenský původ.“

Do Artalk Revue 3: Střet přispěli architektka Elena Fialková, teoretici architektury Monika Mitášová a Marian Zervan, architektky Martina Svobodová a Kateřina Frejlachová, novinářka Karolína Vránková a architektka Lynda Zein.

Protože bychom si přáli, aby se Artalk Revue dostalo náležité pozornosti, nebude Artalk v tomto týdnu publikovat již žádný další redakční obsah (vyjma zpravodajství a dalších „informačních“ rubrik). Všechny texty publikované v rámci Artalk Revue 3: Střet jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF v českém i anglickém jazyce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *