Artalk.cz

TZ: Jaroslav Prášil

Jaroslav Prášil / Jemná matérie / kurátorka: Adéla Machová / Topičův salon / Praha / 18. 12. 2018 – 25. 1. 2019

Výstava představí průřez uměleckou tvorbou profesora a akademického malíře Jaroslava Prášila (*1946, Ústí nad Labem). Jeho tvorba v sobě vždy nesla prvky nové figurace, minimalismu i lyrické abstrakce v kombinaci s tradičním řemeslem. Autorův rukopis je přitom čitelný bez ohledu na formu díla. Hravou i pečlivou práci s barvou, či jemné a citlivé zacházení s materiálem můžeme nalézat v Prášilových starších malbách stejně jako v nejnovějších grafikách a drobných objektech – špercích a ozdobách. Jemná matérie tak není jen názvem výstavy odkazujícím k materiálu, jenž je pro tvorbu Jaroslava Prášila typický, ale odkazuje rovněž i na celkový přístup autora k dílu a jeho tvorbě.

Pro výstavu byly vybrány malby Jaroslava Prášila ze sedmdesátých let, které jsou doplněny o grafiky z období 2009 až 2018. Na autorských grafikách se objevují jak motivy z každodenního života (Osetá krajina, Linecký koláč, Okno IV.), tak abstrahované biblické příběhy (Ovoce stromů rajského, Janův jazyk), nebo si lze povšimnout i kódovaných erotických motivů (Prsa – Růžky). Prášilovy paličkované náramky jsou pak originálními artefakty, jimž se soustavně autor věnuje od osmdesátých let. Vliv tradičního řemesla na Prášilovu tvorbu nalezne divák i v instalaci autorských objektů – ozdob. Jaroslav Prášil vytváří skleněné ozdoby již od šedesátých let a používá při tvorbě jak starší ručně foukané skleněné perle, tak komponenty nalezené, darované či současné nově vyráběné.

Jaroslav Prášil již od sedmdesátých let 20. století spoluurčuje charakter výtvarného umění v Ústí nad Labem. Dlouhodobě pedagogicky působí na ústecké univerzitě a podílel se na vzniku Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *