Artalk.cz

TZ: Laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého Barbora Kleinhamplová v prestižní berlínské galerii SAVVY Contemporary rozkrývá nemoc neoliberalismu

Laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého Barbora Kleinhamplová v prestižní berlínské galerii SAVVY Contemporary rozkrývá nemoc neoliberalismu / SAVVY Contemporary / Berlín / 4. 12. 2018

Barbora Kleinhamplová

V berlínském centru současného umění SAVVY Contemporary byla ve čtvrtek 29. listopadu zahájena rozsáhlá samostatná výstava Barbory Kleinhamplové nazvaná Sickness Report. Ve filmu a instalaci, které vznikly přímo pro prostory galerie, uchopuje umělkyně nemoc neoliberalismu skrze metaforickou plavbu po moři, ale také skrze cestu dovnitř mechanismů stavby luxusních jachet a výroby medikamentů. Výstava, kterou organizuje Společnost Jindřicha Chalupeckého v souladu se svým posláním šířit současné české umění v zahraničním kontextu, bude trvat do 23. prosince.

Plavba z neznáma do ještě většího neznáma

Barbora Kleinhamplová se v roce 2015 stala laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého s instalací, kde prezentovala virtuální rozložené tělo na LCD obrazovkách, následované videem, jež zachycovalo rozporuplné lidské emoce během inscenované lekce „jógy smíchu“. Kleinhamplová se dlouhodobě soustředí na vztah lidské existence a současných politických a ekonomických institucí, její projekty zdůrazňují roli politiky těla v rámci dnešních mocenských systémů. V instalaci Sickness Report se divák přenese na jachtu, kde blíže neurčená, ale hegemonní posádka pluje po vodách oceánu. K plavbě se připojuje pozorovatel v roli antropologa, aby se pokusil rozkrýt, jaké okolnosti vedly u posádky k téměř permanentnímu stavu nevolnosti, jejíž symptomy jsou takřka totožné s depresivními stavy nebo úzkostí. Pozorovatel dokumentuje denní aktivity posádky, která se vyčerpaně snaží dodržovat rozvrh činností vzdáleně připomínajících práci, volný čas, péči o sebe a společenský život. Někdy začnou prozkoumávat loď, jako by hledali příčiny a následky, nebo možný plán úniku. Pod naleštěným povrchem najdou vždy ty samé útroby, které se zdají dokonale propojené, avšak nesrozumitelné. Své útrapy neumějí řešit jinak než medikací, která poskytuje jen dočasnou úlevu na dlouhé plavbě z neznáma do ještě většího neznáma. Ani pozorovateli se nepodaří hádanku rozluštit, protože se mu už pomalu také začíná dělat nevolno…

Na výstavě je představen sedmnáctiminutový film a rozsáhlá instalace, která připomíná laboratorní prostředí. Kromě dalších videí z výrobny jachet a léčiv zde figurují fragmenty lodí, umělé kosti a některé předměty, které se objevují ve filmu Sickness Report. Celou instalaci doplňují diagramy na meotarových projekcích, které analyzují části lodi a související lidské rozpoložení skrze charakteristiky systému, ve kterém žijeme, jeho skrytých aspektů i nekontrolovatelných důsledků.

Výstava vznikla jako laureátský projekt Barbory Kleinhamplové, držitelky Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 2015. Vznik nového díla iniciovala a produkčně i kurátorsky zastřešila Společnost Jindřicha Chalupeckého za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva kultury České republiky. Výstava je představena v prestižním berlínském centru pro současné umění SAVVY Contemporary, které se profiluje jako „laboratoř forem a idejí“ s důrazem na zkoumání konstruktů pojmů „západní“ a „nezápadní“. Produkuje experimentální výstavní, diskurzivní a hudební program.

„Velká nevolnost“ dnešní společnosti

„Dílo Barbory Kleinhamplové nás přivádí do samého středu situace, již bychom mohli nazvat soumrakem kapitalismu. Když se všem teoriím světa, vědeckým, politickým a ekonomickým analýzám nepodaří uchopit upadající systém v jeho složitosti, když nám nenabídnou dostatečná vysvětlení či realistická řešení stavu, v němž se nacházíme, protože jsou mnohdy samy zaujatými součástmi tohoto systému, vyhřezne na povrch spousta potlačovaných věcí: nekontrolovatelné pocity a stavy mysli, strach a úzkost. Kleinhamplová tento stav ve svém filmu nazývá ‚velkou nevolností‘. Slovo ‚velký‘ však nepoukazuje pouze k epidemické povaze nemoci, ačkoli většině jedinců žijících v neoliberálních zřízeních budou alespoň některé z jejích příznaků povědomé. Nemocná je totiž spíše sama loď, na které se posádka trpící mořskou nemocí plaví,“ uvádí kurátorka výstavy a ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová.

Barbora Kleinhamplová (*1984) je umělkyně žijící a pracující v Praze. Její práce se soustředí na vztah lidské existence a současných politických a ekonomických institucí. Adresuje různé vrstvy společnosti, přičemž se ptá co je její podstata, jak funguje, jaké jsou její konstitutivní součásti, její emoce, její budoucnost. V poslední době vytváří Kleinhamplová především konstruované nebo inscenované situace. Scénáře jejích děl často vycházejí z existujícího formátu skupinové interakce (terapie, koučing apod.). Performativní rovina jejích projektů zdůrazňuje roli politiky těla v rámci dnešních mocenských systémů.

Práce Barbory Kleinhamplové byla představena v České republice i mezinárodně – například na Jakarta Biennale (2017), v Art in General v New Yorku (2017), v rámci jedenáctého Gwangju Biennale (2016), v The Elizabeth Foundation for the Arts v New Yorku (2016), New Museum v New Yorku (2014), nebo Astrup Farnley Museet v Oslu (2014). Účastnila se rezidenčních programů MMCA v Soulu (2015), Gasworks v Londýně (2016) a Residency Unlimited v New Yorku (2017). V roce 2015 se stala laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *