Artalk.cz

TS: Dušan Pacúch, Iveta Tomanová

Dušan Pacúch, Iveta Tomanová – (ID)entity / Kurátor: Roman Popelár / Galéria Jána Koniarka / Trnava /06. 12. 2018 – 10. 02. 2019

Titul výstavy: (ID)entity

Vystavujúci autori: Dušan Pacúch, Iveta Tomanová
Miesto konania:
Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor:
Roman Popelár

Vernisáž: 06.12. 2018 (Št) o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 
06.12. 2018 (Št) – 10.02. 2019 (Ne)

Manželský a umelecký pár výtvarníkov sa po dlhšom pôsobení v zahraničí /r. 1994 – 2009/ predstavuje v Kopplovej vile GJK rozsiahlou tematickou výstavou, ktorá je výberom z tvorby posledných štyroch rokov. Obaja reflektujú aktuálne sociálne témy, akými sú vzájomná odcudzenosť jednotlivcov či vybraných spoločenských skupín vo vzťahu k okolitému svetu v rámci vyspelej Európy. Reflexia ďalej zachytáva uniformitu, technické vymoženosti a stereotypy, ktoré nám dnešná realita ponúka. Slovná hračka v názve v princípe odkazuje na dve roviny: k slovu IDENTITA, kde v rámci stierania politických, ekonomických a sociálno-kultúrnych hraníc prichádza v určitom zmysle slova k jej strate – túto tému vo svojej komornej figurálnej tvorbe rieši najmä sochárka Iveta Tomanová (*1961, Trenčianske Teplice) a paralelne ide o vyjadrenie názoru oboch autorov ako umeleckých entít (ID – Iveta, Dušan) k spomínaným témam. Grafik a maliar Dušan Pacúch (*1954, Martin) sa bude prezentovať stredne veľkými i niekoľkými veľkoformátovými hĺbkotlačami, ktoré podľa matríc variuje (každá tlač je originálom vytlačeným v počte 1ks). Ich spájaním v kontexte obsahu vytvára naráciu, mikro-príbehy. Tento výtvarný postup je, v rámci grafických techník, v posledných desaťročiach na Slovensku viac-menej unikátom. V roku 2016 bol za jednu zo série grafík nominovaný na Celeste Prize v Londýne v kategórii maľba a kresba s následnou rozsiahlou výstavou finalistov v londýnskom Bargehouse. Táto nominácia má o to vyššiu hodnotu, že porotu tvorila mladá a stredná generácia riaditeľov a šéfkurátorov dôležitých európskych výstavných inštitúcií, resp. nezávislí kurátori s kvalitným medzinárodným renomé.

Iveta Tomanová sa v rámci medzinárodných aktivít zúčastnila v rokoch 2015 a 2016 sprievodných výstav v rámci Bienále architektúry a voľného výtvarného umenia v Benátkach. Obaja sa na Slovensku prezentujú skôr okrajovo (napr. v rámci Bienále voľného výtvarného umenia SVÚ, ktoré Iveta v r. 2016 s variabilnou sériou objektov s názvom Self vyhrala). Poslednú samostatnú výstavu na Slovensku mali v Bratislave v roku 1992.

Na záver roka 2018 tak do GJK prichádza projekt, ktorý je v rámci vizuality odľahčením od náročných tém a je určený hlavne mladej, resp. najmladšej generácii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *