Artalk.cz

TZ: Young Nguen, Lil Paleo

Young Nguen, Lil Paleo / Fascinace  / kurátor: Vít Kraus / Galerie Nonstop / Jihlava / 5. 12. 2018 – 28. 2. 2019

Fascinace
Společná výstava dvou představitelů české graffiti scény, vystupujících na veřejnosti pod pseudonymy, kterou charakterizuje estetické i významové zkoumání elementárních znaků a textů, a jejich přenos skrze skleněné tabule do prostoru Nonstrop galerie.

Obecně je na graffiti v ulicích nazíráno kriticky, členové této subkultury to ale vidí jinak: dokážou rozlišovat obsahové a výrazové kvality jednotlivých tagů neboli základních značek – podpisů, chápou míru upřímnosti či naopak škrobenosti autorů těchto tagů nebo i rozsáhlejších kompozic, a v graffiti vidí významově mnohem víc než jenom pouliční vandalismus. V uměleckých kruzích už si graffiti svoje místo vydobylo, dokladem můžou být nedávné dražby Banksyho děl na londýnské aukci Sotheby’s za horentní sumy. V psychologii a antropologii se dnes hovoří o neblahé absenci přechodových rituálů teenagerů v dnešní společnosti, což má svůj podíl na větším počtu „nedozrálých“ dospělých. Tyto kdysi dávno zapomenuté rituály byly spojeny s dávkou dobrodružství, nebezpečí a adrenalinu, s nutností projevit sílu a statečnost, ulovit zvíře. A tak není divu, že jako novodobá alternativa takové zkoušky dospělosti může zafungovat právě graffiti, které bylo vždycky nelegální, vzpurné a nepřizpůsobivé…a právě tato esence zakázaného ovoce tvoří její neodmyslitelnou a neodolatelnou podstatu.

LIL PALEO (1981)

Učitel výtvarné výchovy zabývající se písmem jako hlavním bodem komunikace. Zabývá se abstrakcí, koláží a novými formami graffiti. V této výstavě navazuje na svojí předchozí práci pramenící z inspirace vyrytými tagy v prostředcích MHD, jejich nahrazením rytou kresbou příslušníků rodiny a přenesením stínu této kresby do konkrétní změti podpisů. Zabývá se upřímností ryté linie jako spojnice mezi pravěkem a dneškem. Stěny jeskynních obydlí zde nahrazují skla různých vchodů, oken i paravanů a dávají prostor na přenesení motivů pravěkých lovců na kulisy dnešní reality. Důležitý je pouze vryp, linie a pocit, přenesený věky, ale stále aktuální, jako neměnné médium. Fascinace základním vrypem jako spojnice mezi pravěkem a současností. Vandalismus scratchů na sklech zastávek a oken. Lov jako základní podmínka pro uspokojení sytosti i ega. Skla nahrazující stěny jeskynních obydlí. Destrukce jako podmínka sdělení a vnímání. Plocha, linie, pocit.

YOUNG NGUEN (1978)

Legenda českého graffiti a street artu. Celý výtvarný život se zabývá posouváním hranic estetiky vyjádření na ulici. Dřívější doménou jsou komplikované abstraktní kompozice různých druhů autorských fontů. V poslední době se věnuje zkoumání obsahu původních forem písma počátků graffiti. V této výstavě se zaměřuje na sdělení, motto, obsah a pocit ze základního psaného textu. Využívá leptání do skla jako ekvivalent pouličních destruktivních tagů na sklech v ulicích.

Galerie Nonstrop je ale otevřený venkovní prostor ve středu historického města Jihlavy, v němž představy o umění nenarážejí na strop, ale dějí se ve vztahu k místně specifickým podmínkám.

Galerie je situována v ulici Malá Lazebnická, která je charakteristická velmi úzkým půdorysem středověké soutky a členitými fasádami okolních domů. Ulička vede z dolní části hlavního náměstí k hradebnímu prostoru u farního kostela sv. Jakuba, v blízkosti památného vzrostlého buku. Prozatím je galerii vymezena asi třetinová část uličky, ústící ke kostelu.

Galerie je zaměřena na prezentaci současného umění ve venkovním veřejném prostoru, je výzvou pro umělecké projekty, které bezprostředně reagují na genius loci tohoto místa a na otevřené povětrnostní podmínky. Galerie Nonstrop otevírá cestu k diskuzi o veřejném prostoru ve vztahu k současnému umění, v širším chápání o funkci umění ve veřejném prostředí. Pravidelnými výstavami chceme vnášet nové podněty do společnosti a podnítit nové úvahy veřejnosti nad sousobým uměleckým projevem.

Svojí činnost zahajuje první výstavou v březnu 2017. Provozovatelem celoročního provozu Galerie Nonstrop je statutární město Jihlava.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *