Artalk.cz

TS: Na Prelome – Umenie rokov 1890 – 1918

Na Prelome – Umenie rokov 1890 – 1918 / kurátori: Miroslav Kleban, Ján Kovačič / Východoslovenská galéria / Košice / 29. 11.  2018 – 26. 5. 2019 

NA PRELOME – UMENIE ROKOV 1890 – 1918
kurátori: Miroslav Kleban, Ján Kovačič
otvorenie výstavy: 28. november 2018, 18:00
trvanie výstavy: 29. november 2018 – 26. máj 2019
miesto konania: Východoslovenská galéria, H 27

Výpravný historický výstavný projekt, pripravený prevažne zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie a ďalších kontextuálnych výpožičiek zo Slovenska i zahraničia, mapuje obdobie pred vznikom prvej Československej republiky, ktorej sté výročie vzniku si pripomíname práve v roku 2018. Umelecko-historickým prierezom pomerne krátkeho obdobia výtvarnej produkcie, historických súvislostí a spoločenských pomerov sa vytvorená kolekcia umeleckých diel pokúsi podať vizuálnu predstavu o životnom štýle mestského človeka na prelome storočí žijúcom v rozmedzí dvoch mentálne blízkych, no lexikálne a ideovo odlišných národností.

Prezentovaný vizuálny obsah rozličných výtvarných druhov od maľby, kresby, grafiky a mierne aj cez sochársku tvorbu podáva vizuálny komentár o kultúrnom povedomí Košíc ako regionálneho centra v konfrontácii, či dialógu so súdobými tendenciami v Podunajskej monarchii. Zakladanie umeleckých kolónií (Nagybánya, Szolnok, Kecskemét), v ktorých sa uplatňoval výraz plenéristickej maľby, podnietil vznik nového pohľadu na vonkajšiu realitu i samotné prehodnotenie akademického výtvarného názoru.

Umenie takmer troch desaťročí predstavuje v zbierke galérie ďalší monograficky spracovaný výskumný fragment, ktorý otvára diskusiu k prehodnocovaniu idei stálej expozície. Súčasťou výstavného projektu budú prednášky oslovených historikov a historikov umenia, ktoré priblížia divákom kultúrne, politické a spoločenské pomery na prelome vekov. Výstupom spracovaného vizuálneho a teoretického materiálu je sprievodný katalóg k výstave, ktorý obsahuje odborné štúdie k danej téme.  Dôležitým momentom výstavy budú vzácne diela z Maďarskej a Slovenskej národnej galérie, ktoré vhodne doplňujú celkový kontext výstavy a tiež budú po prvýkrát prezentované dve najnovšie akvizície v zbierke VSG.

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku.

* Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Visit Košice, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a realizáciu katalógu a kúpu nových zbierkových predmetov podporil Košický samosprávny kraj.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *