Artalk.cz

TZ: Mikuláš Medek

Mikuláš Medek / Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / Roudnice nad Labem / 7. 12. 2018 – 10. 2. 2019

Vernisáž výstavy z volného cyklu Osobnosti se koná ve čtvrtek 6. 12. 2018 v 17.00 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5. Výstavu zahájí PhDr. Miroslava Hlaváčková, autorka výstavy. V hudební části vystoupí klavíristka Zora Křičková.

V roce 2002 se v Praze konala velká Medkova výstava, která musela být v důsledku povodně předčasně ukončena, takže ji mohl navštívit jen malý počet návštěvníků. V jejím rámci uspořádalo vědecko-výzkumné pracoviště AVU sympozium s názvem Mikuláš Medek uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, na kterém vystoupila se svými referáty řada odborníků. Sympozium potvrdilo, že Medkovo dílo zůstává inspirativní i mimo svou dobu. Připravovaná výstava v roudnické galerii chce připomenout význam Medkova díla a jeho inspirativní kořeny. Neklade si nárok na rozsáhlou prezentaci, chce pouze připomenout, že Medkovo dílo patří době, ve které vznikalo, že si však stále udržuje zvláštní osobitost a suverénnost, která zůstává neopakovatelná. Proto bude Medkova výstava koncipována jako analýza několika uzlových bodů, které utvářely charakter Medkova výtvarného jazyka. Dotkne se první etapy, kdy zkoumal vegetativní a biologické procesy, připomene surreálnou úzkost, pocit osamělosti a ohroženosti. Stav stísněnosti narůstal, a proto Medek změnil výtvarnou strukturu obrazu. Tento přerod bude ve výběru obrazů detailněji představen, protože tvoří hlavní osu jeho uměleckého odkazu. Medek svěřil váhu výrazu barvě – základními tóny byla červená a modrá – které svědčily o existenci vyjádřené v záchvatu existence. I když člověk není přítomen, všechno se odehrává skrze něho, je v procesu díla stále přítomen svým tělem, svou psychickou i citovou stránkou svou myšlenou – celou svou bytostí. Všechno je s ním spojeno a všechno k němu směřuje, bolest i zoufalství. Stále hledá sebe samého a obrací se k tomu, co jej přesahuje. Medkovo poselství neskončilo dobou svého působení, v odcizeném světě je stále přítomné. Jeho aktuálnost potvrdí připravovaná výstava.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *