Artalk.cz

TZ: Marika Volfová

Marika Volfová / Temporary Paradises / Pragovka Gallery Entry / Praha / 17. 10. – 8. 11. 2018

Nomádství, fluidní komunity, eskapismus, galerijní rainbow, symbiotická dílna.

Temporary Paradises je projekt založený na vytvoření dočasné komunity, která bude v době výstavy obývat galerii. Galerijní prostor bude otevřen pro aktivní participaci, kdokoli se může připojit a na libovolně dlouhou dobu s námi obsadit galerii, ať už na workshop, jedno přespání anebo celou dobu trvání výstavy. Pokusíme se vytvořit bezpečný prostor pro plnohodnotné setkávání, pro citlivost a vzájemnou reflexi, pro sdílení a interakce, které nejsou v galerijním prostoru běžné.

Hlavní linií programu je kontinuální série facilitovaných setkání na téma společenství. Facilitátoří připraví a představí všelijaké techniky pro smysluplnou vnitřní práci a zkoumání skupinové dynamiky. Vyvrcholením tohoto procesu je dvoudenní workshop Vytváření společenství podle Scotta M. Pecka, který se soustředí na restrukturalizaci naší obvyklé komunikace, na téma vztahů, rozhodování, konsenzu, konfliktu v rámci komunity.

Během výstavy dále probíhají akce vycházející z aktuálních potřeb a možností komunity. Prostor je otevřen pro to, aby každý mohl iniciovat aktivitu, skrze kterou může obohatit kolektiv a zároveň umožnit změnu perspektivy diváka z pasivního konzumenta na aktivního spolu-tvůrce. Na programu jsou různé akce, od celonočních koncertů, autorských čtení, každodenní jogové praxe, pohybových workshopů až po přednášky, diskuze nebo akční tréninky, společné vaření z kontejnerových úlovků nebo výlety a průzkumy okolí galerie.

Záměrem je společně zkoumat a otevírat témata, která v nás jsou živá, sdílet pohledy na alternativní způsoby spolužití, různé formy symbiotické koexistence, nebo jen na několik dní/týdnů poskytnout zázemí někomu, kdo zrovna nemá kde bydlet a pracovat.

Otázka, která provází celou výstavu je, zda je možné z pozice iniciátorky a držitelky prostoru vyvarovat se vytvoření neformální hierarchie, v jaké míře se vzdát autorství a zároveň udržet prostor funkční, jak moc do dění zasahovat a koordinovat ho anebo naopak spoléhat na spontánní vývoj. Dalším záměrem je nevyhýbat se reflexi kontextu galerijního prostoru Pragovky a jeho propojení s komerčními subjekty.

Marika Volfová (*1992) prošla studiem malby ve Španělsku (Universitad de Castilla La Mancha, Cuenca), Turecku (Akdeniz Universitesi, Antalya), Rumunsku (Art and Design Universtiy, Cluj-Napoca – Ateliér Malby Marius Bercea) a Česku (FAVU v Brně – Ateliér Malby II Luďka Rathouského) a stážemi v Nizozemsku (Mandril Cultural and Political Center, Maastricht) a Německu (Gedok Gallery, Stuttgart). V současné době se věnuje tématům environmentální zodpovědnosti, privilegia mobility, nomádství, hranic a komunitní praxe.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *