Artalk.cz

TZ: V brněnském Domě umění se otevře Centrum umění nových médií, které ponese jméno Woodyho Vašulky

V brněnském Domě umění se otevře Centrum umění nových médií, které ponese jméno Woodyho Vašulky / Dům umění města Brna / Brno / 22. 10. 2018

30. října 2018 od 18 hodin bude v prostorách brněnského Domu umění slavnostně otevřeno Centrum umění nových médií Vašulka Kitchen Brno, inspirované celoživotním dílem brněnského rodáka Woodyho Vašulky a jeho ženy Steiny. Manželé Vašulkovi se významně prosadili na mezinárodní umělecké scéně jako průkopníci videoartu a inspirovali řadu generací umělců ke zkoumání povahy nových médií a vztahu umění a digitálních technologií. Prostor bude slavnostně otevřen za osobní účasti manželů Vašulkových a dalších zahraničních hostů.

Kreativní centrum Vašulka Kitchen Brno má propojit raná díla elektronických médií s živou uměleckou současností, ale také pečovat o jedinečný archiv manželů Vašulkových a na lokální i mezinárodní úrovni rozvíjet jejich odkaz prostřednictvím současné tvorby.

Bohatý audiovizuální program zahájí projekce Vašulka‘s Wave na fasádě Domu umění v podobě dynamické algoritmické vlny tvořené tekutou piktogramovou abecedou. Její autoři Michael Bielický a Kamila B. Richterová tak vzdají poctu počáteční tvorbě manželů Vašulkových. Slavnostního zahájení se kromě Woodyho a Steiny Vašulkových zúčastní Kristín Sheving, ředitelka Vasulka Chamber v Národní galerii Island v Reykjavíku. Součástí nabitého programu bude performativní přednáška maďarského studia Binaura nazvaná Bricolage, jež zkoumá náhodné operace, staré permutační metody i nejnovější algoritmy strojového učení. Aktuální tvorbu inspirovanou nejvýznamnějšími díly manželů Vašulkových představí Jiří Suchánek (Atomtone), Ondřej Merta (OGJ) nebo Matěj Kotouček a Jakub Krejčí (Sky To Speak). Program doplní audiovizuální performance brněnských Bastl Instruments. Všechna vystoupení jsou založena na zdůraznění vztahu mezi současnou DIY scénou a tvorbou využívající audiovizuální syntezátory.

Za myšlenku vybudování Centra umění nových médií vděčí brněnská kulturní veřejnost členům spolku Vašulka Kitchen Brno, které spojuje obdiv k dílu průkopníků videoartu a experimentátorů s elektronickými médii. „Naším posláním bylo od počátku vytvoření důstojného místa v podobě studovny a dílny s digitálním archivem tvorby Vašulkových, jenž by byl volně přístupný studentům, badatelům, umělcům a kurátorům. Po dvou letech snažení jsme rádi, že se nám to podařilo, a že ho budeme otevírat za osobní účasti Woodyho a Steiny Vašulkových,“ dodávají zakládající členové spolku Tomáš Ruller, Jennifer Helia De Felice a Viktor Pantůček.

Název nově vzniklé instituce odkazuje ke kultovní, avšak stále existující The Electronic Kitchen, kterou manželé Vašulkovi založili spolu s Andreasem Mannikem v New Yorku v roce 1971. Vznik brněnské „Kuchyně“ podpořilo Statutární město Brno a Dům umění, v jehož budově získala své sídlo. Suterén funkcionalistické budovy s vlastním vstupem a zázemím umožnil architektonickému ateliéru VIZAGE inspiraci původní prostorovou koncepcí newyorské Kitchen. Centrum má dvě expoziční místnosti. V první jsou vystaveny série Vašulkových digitálních tisků Luciferova zakázka (1977-2003, 2016) a Triáda (2003, 2016), v druhé jedno z Vašulkových nejznámějších a divácky nejpřitažlivějších děl Light Revisited – Noisefields (1974, 2002). Vedle výstavní činnosti má centrum především vytvářet zázemí pro výzkumníky, pedagogy, kurátory a všechny, které zajímá archiv manželů Vašulkových, jenž obsahuje více než 27 000 stran dokumentů.

Woody a Steina Vašulkovi stáli u zrodu všech důležitých aktivit v oblasti nových umění v České republice, kterých se účastnili nebo přímo inspirovali jejich vznik:

Průkopníci elektronického umění, 1992
Divadlo hybridních automatů, veletrh INVEX Brno, 1993
Český obraz elektronický, Mánes Praha, 1994
přehlídka umění nových médií a technologií Orbis Fictus, Praha, 1994
série mezinárodních výstav High-tech/art (realizované v letech 1994 – 1997 ateliérem VMP v Brně) workshop Open Archives
prezentace mediálních umění a digitální archivy, Institut intermédií, Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha, 2007

Význam a rozsah Vašulkova díla si Brno připomnělo na podzim roku 2016 u příležitosti blížících se osmdesátých narozenin umělce výstavou Mystery of Memory (Muzeum města Brna). V lednu 2017 na ni navázala Moravská galerie, která ve své stálé expozici ART IS HERE zpřístupnila zrekonstruované dílo Light Revisited – Noisefields (1974, 2002) s doprovodným programem v kavárně Praha / Fórum pro architekturu a média věnovaným manželům Vašulkovým.

Vašulka Kitchen Brno – Grand Opening

30. 10. 2018 od 18 do 22 h
Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2

Tisková konference za účasti manželů Vašulkových se uskuteční 30. 10. od 11 h v Domě umění města Brna.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *