Artalk.cz

TZ: Vaida Stepanovaitė

Vaida Stepanovaitė / One hikes the trail with her dog Cooper / Galerie Altán Klamovka / Praha

Putovní projekt Kabinetas litevské kurátorky Vaidy Stepanovaitė bude prezentován v Altánu Klamovka v návaznosti na předchozí performativní události konané po celé Evropě. V Praze proběhne část výzkumu se zacílením na prostorový potenciál dané galerie z pohledu jejího okolí a města, ve kterém se nachází, v kontextu konkrétního projektu Kabinetas, ale především pak v návaznosti na běžný výstavní program Altánu Klamovka. Tím je otevření výstavy Barbory Čápové s názvem INKA, jejíž vernisáž je tak obohacena o doprovodný program formou performativní diskuze a to na parafrázi „one hikes the trail with her dog Cooper“ s odkazem k textu Daniela R. Williamse a Josepha G. Champa v kapitole Performnig Leisure, Making Place: Wilderness Identity and Representation in Online Trip Reports v odborné publikaci Landscape of Leisure: Space, Place and Identities.

Vaida Stepanovaitė se odkazuje k textu tiskové zprávy k výstavě INKA, kde je deklarován zájem Barbory Čápové o práci se vzpomínkami a jak s ní zacházíme v oblasti vizuální kultury, kdy se vrstvy paměti prolínají na subjektivním a objektivním rozhraní odžitých událostí. Vaida navrhuje, aby se s tímto prohlášením zacházelo z pohledu časového a prostorového. Odkaz na túru se psem Cooperem, jak již bylo poznamenáno, vychází z tezí o volném čase v návaznosti na dané místo. Metaforicky pes následuje horolezce, který se snaží najít cestu na druhou nejvyšší horu. Ten nasbíraný materiál po cestě sdílí se svou komunitou založenou na internetu, a tak si legitimizuje vlastní historii, vytváří si prostor a místo pro sebe, aby stvrdil vlastní identitu. Osobní narativ je tak vyprávěn, současně je předáván i ostatním z komunity, a tak je osobní prostor vytvořen a přeměněn na místo paměti.

Pěší turistika odkazuje k experimentálnímu putování a strukturování, zvláště s ohledem na veřejný park – místa pro volný čas, kde je umístěna i Galerie Altán Klamovka. Zvídavý i předem nedefinovaný formát performativní diskuze v rámci zahájení výstavy INKA je obratem formátu performativní přednášky, která je obvykle užívána v oblasti výtvarného umění.  Pracuje se zde s potenciálem očekávání komentovaného prohlížení si dané výstavy, které je v režii daného kurátora. Spontánní doprovodný program vedený Vaida Stepanovaitė v Altánu Klamovka nabourává mechanismy běžného galerijního provozu a z celé akce vznikne materiál, který je zamýšlen k přepracování do textové dokumentace a bude zveřejněn na webových stránkách projektu Kabinetas.

Vaida Stepanovaitė je nezávislou kurátorkou putovního projektu Kabinetas založeného na principu série událostí. Vaida působící mezi Berlínem, Litvou a všude. V tomto roce zkoumá problematiku Embodied Space, kdy se zaměřuje na netělesné nebo nehumánní ztělesnění v kontextu aktuálního pojmu post-humanismus a to v intencích nástroje pro experimentální průzkum produkčních dovedností, které ještě nebyly objeveny. Zkoumá, co ve skutečnosti představuje prostor ve smyslu společensko-fyzického vytváření prostoru. V rámci cyklu se uskutečnily různé dočasné performativně-prostorové situace: na benzínové pumpě v Kodani, ve veřejném prostoru v Berlíně, na dvorku kulturní instituce v Kaunasu v Litvě, na tureckém trhu v Berlíně, na večírcích a v rozhlase ve Vilniusu (Litva) a na cestě vlakem mezi Amsterdamem a Maastrichtem. Projekt se pohybuje podprahově a na hraně nebezpečí ilegality. Projekt běží pod vedením Vaidy Stepanovaitė a Ruty Stepanovaitė ve spolupráci dalšími kurátory.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *