Artalk.cz

TZ: Bez práce nejsou koláže

Michal Cihlář, Michal Cimala, Pavel Holeka, David Kolovratník, Jitka Kopejtková, Luboš Plný, Michal Štochl / Bez práce nejsou koláže / kurátorka: Alena Bartková / Galerie města Pardubic / Pardubice / 10. 10. – 2. 12. 2018

V úterý 9. října 2018 v 19:00 se v prostorách městské galerie GAMPA na pardubickém Příhrádku slavnostně otevře výstava s názvem Bez práce nejsou koláže, kterou speciálně pro GAMPU kurátorsky připravila mladá historička umění Alena Bartková.

Skupinová výstava současné české koláže sleduje nové postupy a principy, námětovou linku a celkový přístup k tomuto fenoménu, který se stal zřejmě nejtypičtějším výtvarným prostředkem 20. století. Výstavu tvoří díla od Michala Cihláře, Michala Cimaly, Pavla Holeky, Davida Kolovratníka, Jitky Kopejtkové, Luboše Plného a Michala Štochla.

Opravdu je koláž spojena s prací?

Doplňuje v dnešní době jiné výtvarné disciplíny nebo posílila svou pozici a jen mění formu?
Jak se námětově a obsahově koláž jako výtvarná technika proměnila?

Existuje v dnešní době hranice mezi koláží pokládanou za umělecké dílo a koláží jako hobby?

Je pravda, že koláž přináší do tvorby naprostou svobodu?

Na tyto i další otázky hledá prostřednictvím připravované přehlídky kurátorka Alena Bartková odpovědi.

“Slovo koláž se odvozuje od francouzského výrazu collage – lepení. V širokém slova smyslu se tak jedná o název pro jakoukoli techniku, jejíž podstatou je lepení něčeho na něco jiného a vytváření tak nového celku. V užším slova smyslu se jedná o techniku, která je spjata s nástupem moderny počátkem 20. století”, vysvětluje kurátorka Alena Bartková.

Přestože mnoho autorů před 1. světovou válkou se v českém prostředí koláži věnovalo, nikdo z nich nedosáhl v této technice takového mistrovství jako Jiří Kolář. Jeho inovativní způsoby pojetí koláže dali vzniknout několika novým technikám jako jsou muchláž či roláž. Jeho díla mají často filosofický podtext, či reflektují aktuální společenskou situaci. Kolář dokázal plně využít potenciálu koláže jako rychlého výtvarného prostředku, který mu umožňuje bezprostředně vytvářet nové souvislosti.

“Výstava ukazuje 7 různých přístupů, kterými se současná koláž ubírá, a to bez ohledu na formální vzdělání autorů, či jejich uznání na výtvarné scéně. Divák tak může sledovat opravdu pestrou paletu toho, co vše ještě může být koláž a sám hledat odpovědi na deklarované otázky”, dodává kurátorka výstavy.

Výstavu, jak je již v GAMPĚ zvykem, doplní řada doprovodných programů. Mimo již tradičních programů pro školy (po celou dobu trvání výstavy), Rodinných střed (17. 10. a 21. 11., vždy od 10:00 do 12:00), Tvůrčích nedělí (21. 10. a 25. 11., vždy od 15:00 do 17:00) či programů pro seniory (24. 10. od 9:00 do 11:00 a od 12:00 do 14:00, 23. 11. od 10:00 do 12:00) se návštěvníci mohou těšit např. na kurátorskou komentovanou prohlídku (24. 10. od 16:00) či besedu s vystavovanými umělci (21. 11. od 18:00 do 20:00), či dokonce na autorskou tvůrčí dílnu Recykliteratury (14. 11. od 17:00 do 20:00) s Vojtěchem Maškem – výtvarníkem, komiksovým a filmovým scénáristou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *