Artalk.cz

TZ: Darujte mi prosím jednu vaši vizi

Studenti KVKTT/UHK: Darujte mi prosím jednu vaši vizi / Pragovka Gallery Rear / Praha / 19. 9. – 6. 11. 2018

Pro každého vizuálního umělce je úvaha o možnostech interpretace viděného základním rozcestníkem, z kterého musí nutně vést následná myšlenková vlákna, která v každému vlastní, originální struktuře nakonec vytvářejí pavučinu, charakterizující výsledný umělecký produkt. Je tedy nutné tento základní stavební kámen, determinující vizuální tvorbu, obzvláště dobře zkoumat. Za tímto účelem vzniká také tento výstavní projekt.

Tomáš Moravec a Tereza Severová jsou sami aktivními umělci, kteří působí zároveň jako pedagogové na Katedře výtvarné kultury na Univerzitě Hradce Králové. Současná výstava je odezvou projektu, který připravili se svými studenty. Jejich společnou snahou bylo vytvořit prostředí nutného experimentu, jenž by mohlo poskytnout mladým autorům reflexi vlastní tvorby.

Během akademického roku 2017/2018 studenti ateliérů Prostorová tvorba, Video, či Fotografie podnikli společnou cestu dotazování se po vizi jako takové. Sledovali vize v uměleckém kontextu. Aby se mohli sami orientovat na budoucnost vlastní tvorby, museli si nejprve stanovit otázku kde a jak vize jako taková vzniká, co ji utváří a co ji na její trajektorii k realizaci ovlivňuje. Vycházeli ze společných úvah o tom, jak vlastně vznikají vize v představách umělce. Aby mohli tvůrčí procesy přesněji pochopit a popsat, realizovali studenti rozhovory s jimi vybranými autory. Oslovovali osobnosti české umělecké scény, jejichž tvorba studenty zajímá a inspiruje. Mezi dotazovanými byl například Ivan Kafka, Matěj Al-Ali, nebo Pavla Sceranková, Veronika Večeřová, Eugenio Percossi, Václav Kopecký, Jiří Černický, Tomáš Hrůza, Kateřina Šedá a další.

Vybrané fragmenty rozhovorů jsou součástí výstavy a zároveň sloužily jako podstatný výzkumný fundament. Studenti dále na získané informace reagovali, volně navazovali na dříve nastíněné, ale nikdy nerealizované vize a tvořili vlastní práce. Instalace, která bude realizována k zahájení výstavy představí výchozí situaci, jakýsi archiv doposud shromážděných prací a textů k tématu. V průběhu výstavního termínu se pak studenti pokusí dosáhnout heterogenního tvaru a vytvořit jakousi materializovanou společnou vizi, kterou představí v rámci jedné kolektivní prostorové instalace, která se bude v průběhu času proměňovat. Jednotlivé fáze jejího vývoje budou dokumentovány a obsáhnou tak celý proces instalační proměny v intervalu mezi zahájením a koncem výstavního termínu.

Doprovodný program:
20. 9. – 18:00 komentovaná prohlídka v rámci Korzo Pragovka
11. 10. – dernisáž výstavy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *