Artalk.cz

TZ: Výstava Koudelka: Návraty v UPM prodloužena do 30. září 2018

Výstava Koudelka: Návraty v UPM prodloužena do 30. září 2018 / Uměleckoprůmyslové museum v Praze / Praha / 20. 9. 2018

Uměleckoprůmyslové museum se stalo správcem největšího souboru fotografií, který se Josef Koudelka rozhodl darovat své vlasti

Mimořádně úspěšná nejrozsáhlejší retrospektiva díla světoznámého fotografa Koudelka: Návraty v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze bude prodloužena o týden do 30. 9. 2018. Zároveň v den státního svátku ČR 28. září bude přístupná zdarma, stejně jako celé muzeum.

Rozsáhlou retrospektivní výstavu Koudelka: Návraty, která představuje více než tři stovky autorových fotografií v převážně vzácných dobových tiscích, připravilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze jako poctu autorovi k jeho osmdesátým narozeninám a zároveň u příležitosti daru několika stovek vzácných fotografií do sbírek UPM. Od svého otevření 21. března zaznamenává setrvalý zájem návštěvníků z domova i ze zahraničí.

Josef Koudelka se už před lety rozhodl věnovat své rodné zemi obsáhlý soubor fotografií, které reprezentují jeho celoživotní dílo: „Myslím, že to nejlepší, co jsem kdy v životě udělal, by mělo zůstat v zemi, kde jsem se narodil.“ Tento záměr veřejně formuloval v roce 2002, Uměleckoprůmyslové museum v Praze oslovil v roce 2007. V mezidobí UPM vybudovalo a zprovoznilo nový Centrální depozitář, který zaručuje špičkové podmínky uchování citlivých fotografií a zároveň nabídlo Josefu Koudelkovi uspořádat v nově zrekonstruované budově muzea doposud největší výstavu jeho díla. Po delších jednáních byla připravena první Darovací smlouva k části souboru o 287 položkách. Podepsána byla symbolicky dne 21. srpna 2018. Její součástí jsou cykly Divadlo, 1964-1970, Černý trojúhelník, 1994, Invaze 1968, Teatro del Tempo, Wales, Portugalsko, Camarque, Paříž  č. XIII. Druhá darovací smlouva by měla být podepsána během dvou let a bude obsahovat fotografie z cyklů Začátky, 1958-1961, Experimenty, 1962-1964, Cikáni, 1963-1969, Exily,1968-1984,  a Chaos, 1986-2005.

„Od počátku si vážíme toho, že se muzeum stane správcem největšího souboru fotografií, který se Josef Koudelka rozhodl darovat své vlasti,“ říká Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze. „Věříme, že se nám společně podaří poskytnout jeho fotografiím trvale útočiště ve státní sbírce, podobně jako dílu Františka Drtikola, Josefa Sudka a dalších významných autorů.“

Fotografie Josefa Koudelky jsou dnes velice ceněné především pro vysokou uměleckou hodnotu, a také díky tomu, že Koudelka nikdy nevytvářel zvětšeniny ve velkých edicích, od některých starších fotografií existuje jen několik zvětšenin. Tento fakt výrazně přispívá k jedinečnosti souboru, který věnoval UPM v Praze. To se tak stalo jednou z mála institucí, jež má ve svých sbírkách a ve správě Koudelkovo dílo v takovém rozsahu.

K výstavě vyšla obsáhlá fotografická publikace v české i anglické verzi ve spolupráci s nakladatelstvím KANT, obohacená o rozsáhlý dokumentační materiál a originální texty šesti autorů, Stuarta Alexandra, Josefa Chuchmy, Jana Mlčocha, Josefa Mouchy, Tomáše Pospěcha a Ireny Šorfové, a dobový text Anny Fárové z roku 1967.

Výstava Koudelka: Návraty byla podpořena státním programem připomínky významných výročí připadajících na rok 2018 – 100. výročí založení samostatného státu, 50. výročí srpnové okupace a 25. výročí samostatného českého státu.

JOSEF KOUDELKA se narodil v Boskovicích na Moravě v roce 1938.  Původně letecký inženýr se začal věnovat fotografii od roku 1958. V té době fotografoval svět několika pražských divadel a život Cikánů. V roce 1968 zdokumentoval Invazi vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa. Následující rok byly tyto snímky publikovány k výročí invaze v mnoha zahraničních časopisech pod pseudonymem P.P. (Prague Photographer), aniž o tom Koudelka předem věděl. Snímky „anonymního českého fotografa“ získaly od Overseas Press Club ocenění Robert Capa Gold Medal a jsou dnes považovány za klasické dílo poválečné reportážní fotografie (u příležitosti čtyřicátého výročí invaze vydal Josef Koudelka v roce 2008 knihu obsahující 249 fotografií doplněných texty historiků, kniha byla dosud vydána ve dvanácti jazykových mutacích). V obavách z možných represí, se Josef Koudelka v roce 1970 rozhodl opustit svou vlast. Odjel do Velké Británie, kde získal politický azyl, od roku 1974 je členem agentury Magnum Photos. Později odešel do Francie, v roce 1987 získal francouzské občanství. V roce 1975 publikoval ve spolupráci s francouzským nakladatelem Robertem Delpirem knihu Cikáni, v roce 1988 následovala kniha Exily. Od té doby Josef Koudelka publikoval patnáct knih věnujících se dokumentování vlivu člověka na současnou krajinu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *