Artalk.cz

TOP týdne 10. 9. – 16. 9. 2018

Ocenění Architekt roku získal Petr Hájek, před Národním muzeem bude dokončen v minulosti plánovaný Palachův pomník a ve skotském Dundee bylo otevřeno muzeum designu.

1/ Petr Hájek je Architektem roku 2018

V úterý 11. září byly v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH vyhlášeny výsledky soutěže Architekt roku, kterou několik let uděluje společnost ABF, a. s. Ocenění si klade za cíl vyzdvihnout aktuální (v posledních pěti letech tvořenou) architektonickou práci ovlivňující celou společnost nebo kvality životního prostoru, ale i takovou, která je ekologicky šetrná a technologicky inovativní. Letošní porota, ve které zasedli například předchozí ocenění Adam Gebrian, Marcela Steinbachová a Kateřina Šedá, cenu Architekt roku 2018 udělila Petru Hájkovi.

Hájek, narozený v roce 1970, patří mezi výrazné postavy střední generace našich architektů a vlivné pedagogy. Jako jeden z trojice HŠH Architekti stojí například za Arcidiecézním muzeem v Olomouci, úpravou zámeckého návrší v Litomyšli nebo Horního náměstí v Olomouci. V posledních letech zaujal zejména dostavbou Centra pro současné umění DOX, rekonstrukcí vodárenské věže v Praze 7 nebo projektem na obnovu ostravských jatek.

Spolu s hlavním oceněním bylo uděleno i čestné uznání Dagmar Vernerové, která dlouhá léta vydává ročenky Česká architektura. Cenu Architekt obci, soustředící se na vzorovou spolupráci architektů se samosprávou, získala Ostrava (obvod Mariánské Hory a Hulváky) spolu s architektkou Ivou Seitzovou za regeneraci sídliště Fifejdy.

2/ Před někdejším Federálním shromážděním bude dokončen Palachův pylon

Během restaurování takřka třicetimetrového ocelového pilíře před budovou Federálního shromáždění (dnes budovu spravuje Národní muzeum) objevil Antonín Kašpar v pozůstalosti Karla Pragera, jenž stavbu roku 1970 projektoval, důkaz, že pilíř měl sloužit jako podstavec pro žulovou sochu Miroslava Chlupáče nazvanou Plamen. V archivních materiálech je přímo zmíněno, že dílo bylo koncipováno jako pomník upáleného Jana Palacha. Přes tehdejší uměleckou komisi Českého fondu výtvarného umění, která byla přirozeně řízena vládnoucí stranou, podoba díla neprošla a pylon byl použit jako poutač pro věty z ústavy a státní znak.

Muzeum je nyní připraveno objev zúročit a pilíř osadit plánovanou Chlupáčovou skulpturou – v Národní galerii je totiž dochován sádrový model. Vznikne tak poměrně zajímavá situace. Donedávna neměl v Praze Jan Palach důstojný pomník, po dokončení Domu sebevraha a domu matky sebevraha od Johna Heyduka a realizaci Pragerova a Chlupáčova záměru však bude mít hned dva. Už v roce 2017 měla být ve středočeských Všetatech zahájena rekonstrukce Palachova rodného domu na památník dle návrhu studia MCA. Dosud však práce nebyly pro nezájem stavebních firem zahájeny.

3/ V Dundee bylo otevřeno muzeum designu

Ve skotském Dundee byla o víkendu otevřena novostavba muzea designu, která se stala první pobočkou Victoria & Albert musea mimo Londýn. Stavba muzea byla financována z prostředků skotské vlády, soukromých dárců nebo výtěžkem z loterií. Původní rozpočet byl výrazně překročen – stavba stála více než 80 milionů liber. Postaveno však bylo největší muzeum Skotska disponující 8,5 tisíci čtverečními metry výstavního prostoru. Japonský architekt Kengo Kuma, který zvítězil v hojně zastoupené mezinárodní soutěži, se při projektu nechal inspirovat skotskými pobřežními útesy. Vznikla tak nová dominanta místního nábřeží, které má potenciál být novou rozvojovou zónou města.

Stálá expozice, přístupná zdarma, nabízí přehled toho nejlepšího ze skotského užitého umění a designu – od iluminovaných rukopisů po počítačové hry. Do konce února bude otevřena výstava představující design a vizuální kulturu zaoceánských parníků. Prezentace site-specific instalace skotské umělkyně Ciary Phillips bude k vidění až do února 2010, do září stejného roku současnou designérkou Meave Redmont připravená výstava prodejních katalogů železářské manufaktury Walter MacFarlane & Co působící v 19. a počátku 20. století.


Foto credits: 01 – Předání ceny Petru Hájkovi, FOTO STUDIO H (Ondřej Hájek, Vojtěch Hájek, Ludmila Hájková); 02 – Federální shromáždění (dnes Národní museum), vlevo Palachův pylon, wikipedia commons, uživatel High Contrast; 03 – V&A museum Dundee, ©HuftonCrow_070.