Artalk.cz

TZ: Síla banálních věcí v podání sochaře Tomáše Hlaviny

Tomáš Hlavina / Jedno a mnohé / kurátor: Richard Adam / Moravská galerie v Brně / 14. 9. 2018 – 27. 1. 2019

V Moravské galerii představí své minimalistické objekty Tomáš Hlavina, vedoucí ateliéru sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze. Tomáš Hlavina je originální tvůrce, který dokáže obyčejným předmětům vdechnout nový smysl. Pro svoji výstavu v Atriu Pražákova paláce vytvořil několik nových trojrozměrných objektů, jež potvrzují jeho mimořádné postavení na české výtvarné scéně.

Tomáš Hlavina (*1966) absolvoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Milana Knížáka, v jeho tvorbě však můžeme vysledovat také stopy minimalističtějších umělců jako Stanislava Kolíbala nebo Karla Malicha. Umění Tomáše Hlaviny je charakteristické právě svým minimalistickým pojetím, jež však dosahuje maximálních účinků. Hlavina pro své trojrozměrné objekty – sochy používá banální věci denní potřeby jako trubky, lanka, papír nebo svorky. Díky velmi nekonvenčnímu propojení různorodých předmětů, které Hlavina dále zpracovává – vrtá, uhlazuje, půlí, barví – vznikají rafinované objekty nabývající nové souvislosti.

Pro výstavu bylo vybráno šest objektů a instalací, vytvořených převážně v posledním roce. Čtyři
z nich – Koš, Závit, Odvrácená strana a Zip, byly vytvořeny přímo pro prostor Atria v Moravské galerii. Další dvě práce – Nastavení a Úl byly pro výstavu vybrány proto, že dobře zapadají do tématu výstavy a byly vhodné pro tento výstavní prostor.

Pro Hlavinu jsou velmi důležité také metaforické názvy děl, jež podtrhují jejich sofistikovanost i vtip. „Přesnějším názvem výstavy, než je ‚Jedno a mnohé‘, by zřejmě byl název ‚Jedno(,) nebo mnohé‘. Primárně vycházím z otázky, zda je struktura světa založena na Jednom, nebo na mnohém, jak ji nastolil již Patón ve svém dialogu Parmenidés“, komentuje název výstavy Hlavina.

Filosofická východiska jsou pro práci Tomáše Hlaviny velmi důležitá, ale jeho objekty a instalace nejsou vytvářeny jako komentáře k filosofickým tezím. Autor své práce považuje za specifické „vizuální metafory“, které by měly působit jako jakási obecně platná vizuální schémata, do nichž je možné vkládat i zcela osobní asociace.

Výstava Tomáše Hlaviny je druhou ze tří kurátorských projektů, které pro Moravskou galerii připravil Richard Adam, bývalý umělecký ředitel Wannieck Gallery (později Adam Gallery). Na závěr tohoto cyklu plánuje galerie vydání knihy vzpomínek Richarda Adama.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *