Artalk.cz

TZ: Milan Mazúr

Milan Mazúr / Zmizení dámy / kurátorka: Lenka Sýkorová / Galerie Altán Klamovka / Praha / 19. 9. – 13. 10. 2018

Milan Mazúr absolvoval slovenskou Fakultu umění Akademie umění v Banské Bystrici Ateliér intermédií (prof. Miroslav Nicz, bakalářský stupeň), dále v magisterském studiu pokračoval na pražské UMPRUM v Ateliéru intermediální konfrontace (prof. Jiří David a doc. Milan Salák). Autor je reprezentant nastupující generace umělců, kteří na pozadí internetu velmi obratně využívají digitální technologie pro vizuální vyjádření svých záměrů. V projektu pro Altán Klamovka vytvořil vizuální síť, která nese jakési poselství. Je v ní ukryta snaha o uchopení kresby v rovinách určitých nánosů plynoucí z dnešního způsobu života. Celková instalace obsahuje prvky ready madu – tedy běžně dostupného odpadu (použité ohňostroje odkazující ke spektáklu západní společnosti, fragment umělého trávníku či „klacky“ z lesa jako symboly přírodního elementu). Současně vzniklá instalace v sobě ukrývá rituální prvky a formou videa odkazuje k novodobým nosičům informací jakými jsou mobilní telefony, tablety, notebooky atd. Proto se středobodem instalace stal funkční tablet. Ten je nutné chápat jako platformu pro pohyblivý obraz – videoart, který nevypráví příběh, ale utvrzuje diváka v atmosféře podivné situace, kterou autor daným dílem nastavil. Milan Mazúr dílo instaloval do prostoru galerie s poukázáním na nánosy současné kultury sdílení jak textových, tak i obrazových informací, jejíchž prostřednictvím si předáváme myšlenky. Divák tak může sledovat určité prvky, které odkazují na platformu webu, která je zdrojem inspirace nejen pro Milana Mazúra, ale celou řadu umělců, kteří touto cestou „serfování“ po síti a přivlastňováním si již hotových obrazů utvářejí svůj mnohdy až kritický pohled na společnost, a to formou vizuálního vyjádření balancujícího na hraně videa, designu či jakési zhmotnělé materie virtuálního prostředí. Na aktuální výstavě autora zajímají možnosti ohýbání videa, a především pak zkoumání prostoru, ve kterém se pohyblivý obraz promítá. Jeho dílo pro galerii se zaměřuje na uchopení kresby, která je ukryta ve výsledné instalaci a nese v sobě na první pohled „neviditelné“, ale pomyslné linie mezi jednotlivými vrstvami myšlenek a dat v instalaci ukryté.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *