Artalk.cz

TZ: Program VI. sjezdu historiků umění

Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho „smrti“ / Uměleckoprůmyslové museum v Praze / Praha / 20. 9. – 21. 9. 2018

Uměleckohistorická společnost vás srdečně zve na VI. sjezd historiků umění, který proběhne v prostorách Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Program sjezdu je následující:

 

Čtvrtek 20. 9. 2018

9.00 – 10.00 Registrace účastníků

10.00 Slavnostní zahájení

10.15 – 12.30 Odborný program

I. sekce: Apologie autora

Petr Jindra – Radim Vondráček (ZČG v Plzni a UPM v Praze) : Úvodní slovo

Karel Císař (VŠUP v Praze) : Smrt autora a zrod čtenáře? Od konceptualismu k postmoderně

Josef Štogr (nezávislý badatel): Role autora a proces individuace

Martina Pachmanová (VŠUP v Praze): Eunuch přestrojený za ženu, aneb apologie autorky

Kamil Nábělek (TU v Liberci): Od autorského subjektu ke gestu psaní a materialitě tvorby. Koncepce tvorby jako habituální techniky prezentovaná na příkladu Václava Navrátila

Jana Fantysová-Matějková – Lenka Panušková (FF UK a ÚDU AV ČR): Role básníka-autora v produkci iluminovaných rukopisů. Případ Guillauma de Machaut

Polední přestávka, oběd

13.30 – 16.00 Odborný program

II. sekce: Má každé umělecké dílo svého autora?

Marcel Fišer (Galerie výtvarného umění v Chebu): Úvodní slovo

Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií, Praha): Autor/ka a kód

Terezie Nekvindová (AVU v Praze): Kurátor jako meta-autor

Tomáš Winter (ÚDU AV ČR): Proti individualismu! Avantgarda jako kolektivní práce

Magdaléna Nespěšná-Hamsíková (KTF UK): Výtvarné postupy v malířských dílnách raného novověku. Anachronismus metodologického konceptu „autorství obrazu“

Michaela Ottová (FF UK): Sv. Václav (1373) revisited

Milena Bartlová (VŠUP v Praze): Kolektivně tvořit, kolektivně zkoumat

Přestávka, káva

16.30 – 19.00 Odborný program

III. sekce: Umělec i umělecké dílo: „spoluautorství“ scény

Jana Zapletalová (FF, Univerzita Palackého v Olomouci): Úvodní slovo

Petr Tomášek (MG v Brně): Objednavatel spoluautorem – na příkladu korespondence Salm-Reifferscheidta a Schnorra von Carolsfelda

Taťána Petrasová (ÚDU AV ČR): Metternich – Nobile – Metternich: Patronát jako vztah s proměnlivou konstantou

Jana Migašová (FF, Prešovská univerzita): Akadémia umenia ako miesto „zrodu“ špecifického autora

Roman Prahl (FF UK): Mistrovské dílo a „velkolepá mašina“

Tomáš Sekyrka (AHMP): K roli výstav, jejich pořadatelů a publika pro strategii vystavujících v Praze kolem roku 1900

19.30 Slavnostní přednáška

Markéta Theinhardt (Université Paris-Sorbonne): „ Pod stromem, který nikdy nebyl ořezán.“ František Kupka a dějiny umění

Společenský večer – raut

 

Pátek 21. září 2018

Dopolední program – Uměleckoprůmyslové museum v Praze,

ul. 17. listopadu 2, Praha 1

9.30 – 12.00 Odborný program

IV. sekce: Osobní narativy a sebestylizace umělců a umělkyň

Johana Lomová (VŠUP v Praze): Úvodní slovo: Jak vzniká kánon dějin umění?

Petra Kolářová (nezávislá badatelka): Portrét umělce jako kuřáka – self-fashioning moderního tvůrce

Hana Buddeus (ÚDU AV ČR): Černobílí muži s paletou?

Lucia Kvočáková (FF UK): Autor ako nástroj mocenských vzťahov. Anton Jaszusch a konštrukcia identity „slovenskej“ moderny

Zdislava Melicharová-Ryantová (FF UK): Status „neoficiálního umělce“

Jitka Šosová (VŠUP – NG v Praze): Autor jako garant autenticity?

Polední přestávka, oběd

Odpolední program – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

13.00 – 16.00 Odborný program

V. sekce: Falzum, fikce, mystifikace, aneb žert, satira, ironie a hlubší význam

Vít Vlnas (KTF UK – PedF UK): Úvodní slovo

Ivo Hlobil (ÚDU AV ČR): Richard Moest: autor-falzifikátor Klosterneuburské madony na lvu?

Blanka Kubíková (NG v Praze): Mystifikace v portrétních galeriích předků – ve jménu vyšší ideje anebo v duchu čistého pragmatismu?

Tomáš Kolich (FF UK): Česká Mona Lisa. Klišovitá přezdívka jako východisko interpretace Mánesovy Josefiny

Zdenka Klimtová (NG v Praze): Teodor Tuduc, nejslavnější padělatel koberců 20. století

Nikolaj Savický (ČVUT v Praze): Působivé falzum a muzeum umění

Marcela Rusinko (FF Masarykova univerzita): Mýtus „chudého sběratele“ a Max Švabinský „čestným horníkem“. Umění jako nástroj sociální nivelizace v socialistickém Československu

Přestávka, káva

16.30 – 17.30 Souhrnná panelová diskuse

Zakončení sjezdu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *