Artalk.cz

Otevřený dopis řediteli NG Jiřímu Fajtovi týkající se výstavy Charta Story

Vážený pane řediteli Fajte,

13.3. 2017 se uskutečnila v Salmovském paláci Národní galerie vernisáž výstavy Charta Story, která byla původně plánovaná na dva roky. Z neoficiálních pramenů jsem se dozvěděla, že ji hodláte ukončit o dva měsíce dříve. Výstavu jsem na Váš podnět připravila se svým mužem, básníkem, filosofem a výtvarným umělcem Eugenem Brikciusem, malířem Ondřejem Kohoutem a malířkou Evou Vones. K projektu jsem přizvala rovněž historika Petra Blažka a profesorku Harvardské univerzity Veroniku Tuckerovou.

Zprvu jste byl neskonale nadšen a slíbil nám veškerou podporu, včetně finančního zabezpečení. Vše, co jste slíbil, jste nedodržel, ba naopak. Přiřadil jste nám jako kurátorku osobu, která sice pracuje v Národní galerii od počátku osmdesátých let, o umělcích z prostředí Charty 77 však neměla pražádnou znalost, zato nám chtěla zakázat se zmínit o Antichartě a zveřejnit dokumentaci pronásledování členů VONSu. Kromě toho se vyznamenala naprostou liknavostí. O všem jste byl průběžně informován. Podklady máme k dispozici.

V nejobtížnějších a ponižujících podmínkách se mi podařilo zachovat žádoucí koncepci a výstavu dovést do zdárného konce. Ondřej Kohout a Eva Vones sehnali sponzora v podobě firmy Kapsch. Vy jste však odmítl sponzorský dar ve výši 120.000 Euro přijmout, pokud polovinu (60.000 Euro) nedostanete jako bezúčelový dar.

S jakým výsledkem? Získané prostředky nebyly řádně investovány do výstavy Charta Story. Národní galerie trestuhodně zanedbala práci se školami. Bez jakéhokoliv vysvětlení jste zatrhl náš původně dohodnutý a pečlivě připravený doprovodný program Oživlé exponáty. Katalog Charta Story dosud není v běžné knižní distribuci a jeho vznik byl provázen řadou netransparentních problémů.

Žádáme Vás o okamžitou nápravu!

Zpřístupněte výstavu Charta Story školám!

Umožněte realizovat náš doprovodný program Oživlé exponáty!

Zařaďte katalog Charta Story do běžné knižní distribuce a začněte konečně výstavu řádně propagovat!

Po převzetí funkce ředitele Národní galerie jste veřejnosti slíbil, že galerii zpřístupníte a zkvalitníte práci oproti svým předchůdcům. Generální ředitel příspěvkové organizace ministerstva kultury České republiky přece nemůže být třicet let po Sametové revoluci absolutistickým vládcem.

Zuzana Brikcius, signatářka Charty 77
Eugen Brikcius, signatář Charty 77
Ondřej Kohout, signatář Charty 77
Eva Vones
Veronika Tuckerová
Petr Blažek

18. 8. 2018

Komentáře

    • Bohunka Koklesová

    Ja tomuto listu celkom dobre nerozumiem, ale zo slovenského prostredia viem, že mnohí disidenti 70.rokov sa považujú za viac než ktokoľvek iný. Akoby pricipiálnosť 70.rokov bola to isté ako principiálnosť dneška. Ale to tak nie je. Svet je už niekde úplne inde, než na to stačia morálne a etické princípy 20.storočia.Dôležitá je kvalita umenia, možno v tom je celý problém. Obávam sa že to tak bude, aj na záklede toho, ako som dnes videla dokument na ČT2.

    Bohunka Koklesová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *