Artalk.cz

TZ: Danica Pištěková

Danica Pištěková / One size fits all /  Pragovka Gallery Rear / Praha / 25. 7. – 11. 9. 2018

Danica Pišteková je architektka. Pracuje s hmotou a prázdnem, zpracovává prostor, určuje pravidla malým kouskem světa a rozmýšlí v systematických abstrakcích. Její objekty jsou však textilní a staví zpravidla na textilní módě. Bylo by ale zbytečné číst tyto objekty sémanticky a hledat jejich kulturní kontext. Rozvíjejí se tu jejich přirozené formální potenciály (affordance): schopnost manžety obepnout tvar zápěstí, límce předznamenat hlavu, nebo pásu knoflíků propojit dva konce textilie a vytvořit objem. Danica Pišteková tyto potenciály naplňuje, ale také popírá a dekonstruuje. Kusy oblečení rozebírá a opět skládá, zmnožuje, dostává do nepřirozených kontextů. Známé formy se odcizují, prostorové vztahy se stávají nepřehlednými a z nečekaných situací vzniká napětí. Složitý agregát konkrétních a abstraktních textilních forem a netriviálních topologických vztahů je osvobozující: musíme ho přijmout jako rafinovaný estetický objekt a spolehnout se, že je dostatečně obsahově, formálně i strukturálně pevný, aby unesl sám sebe.

Současný architektonický diskurz využívá výpočtové metody na zkrocení komplexity daleko za hranicí invence konvenčního autorství. Zatímco mnohé z děl dnešních digitálních architektů jsou jen demonstracemi potenciálu takovýchto postupů, Danica Pišteková dosahuje podobně kontrolované složitosti díky jasné autorské agendě v dílech, které nejsou prototypy. Její tvorba není závislá na digitálních nástrojích, přesto je její dílo Wall Curtain plnohodnotným příspěvkem k rozvíjejícímu ss digitálnímu paradigmatu. Precizním výpočtovým návrhem složitých skladebných prvků a jejich šitých spojů vznikl výtvarný architektonický objekt v kontexte ostatních šitých implementací architektonického uvažování.

Výstava One size fits all sumarizuje dva dlouhodobé výzkumně-výtvarné projekty Danice Pištekové: Sewn as Šité a Diagramatické genealogie. Oba rozvíjejí spekulaci o prostoru mezi tělem a oblečením, o tvarech, hranicích, barvách, topologiích a perforacích tohoto meziprostoru. Vzniká tak materiálově aj významově měkká nošená architektura složitě obalující tělo – tělo člověka, ale také tělo architektury.

Ján Pernecký

Danica Pišteková (*1987) po skončení studia oděvního designu v Trenčíně pokračovala ve studiu architektury na Katedře architektonické tvorby VŠVU v Bratislavě, kde v roce 2017 ukončila doktorandské studium. Tam naplno rozvinula svůj zájem o problémy vztahující se k tělu, měkké architektuře, prostoru a  (jeho) odívání. Značnou část doktorandského studia strávila na Center for Information Tachnology and Architctura (CITA) v Kodani. Danica je zároveň spoluzakladatelkou a členkou platformy WOVEN, která se zabývá dočasnými instalacemi a vzdělávacími akcemi pro studenty.

Ján Pernecký (*1982) studoval architekturu na Fakultě architektury STU, Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a na Die Angewandte ve Vídni. Založil a vede platformu rese arch na podporu konceptů v architektuře. Věnuje se výpočtovému navrhování, publikuje, přednáší a vyučuje na evropských univerzitách a vlastních akcích. V roce 2012 byl autorem slovenského a českého pavilonu na La Biennale di Venezia. Pod společnou značkou Misbehaved generuje šperky a pod značkou Subdigital vytváří digitálně obohacené prezentační projekty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *