Artalk.cz

TZ: Expozici starého umění v Místodržitelském paláci čeká zásadní proměna

Expozici starého umění v Místodržitelském paláci čeká zásadní proměna / Moravská galerie v Brně / Brno / 26. 6. 2018

Poslední červnový den uzavře Moravská galerie v Brně expozici Umění od gotiky po 19. století. Na jejím místě se připravuje nová dlouhodobá výstava. Jedná se o náročný projekt, jehož podoba bude vznikat postupně v průběhu následujících tří let. První část, věnovanou umění kolem roku 1900, otevře galerie na konci příštího roku.

Cílem Moravské galerie je upravit expozici tak, aby vytvářela ucelenější obraz o fungování umění
v jednotlivých epochách. Po celá dlouhá století totiž byly otázky autorství, okolností a důvodů vzniku díla chápány zcela jinak než dnes. Šéfkurátor Moravské galerie, Ondřej Chrobák, k tomu dodává: „Expozice bude kombinovat ukázky umění i uměleckého řemesla a zároveň hledat paralely v jejich vzájemném vztahu.“

Po zpřístupnění první fáze v roce 2019 budou následovat další dvě etapy. V roce 2020 Moravská galerie plánuje otevřít další část expozice týkající se umění, jež vznikalo v pozdním středověku, renesanci a baroku. Závěrečná fáze čeká instituci v roce 2021, kdy se prezentovaný příběh umění pomyslně uzavře středověkými díly. Důraz přitom bude kladen na lokální kontext a představení Brna jako uměleckého centra mezi Prahou a Vídní. Zároveň připravuje galerie v Místodržitelském paláci rozsáhlý studijní depozitář keramiky, porcelánu a skla jako rovnoprávnou součást expozice.

Stávající expozice ve své podobě funguje již skoro dvě dekády, od roku 2001. Naposledy ji bude možné navštívit v sobotu 30. června. Vstupné do expozice, stejně jako do ostatních expozic Moravské galerie, je zdarma.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *