Artalk.cz

TZ: Tomáš Pavlacký

Tomáš Pavlacký / Your Bloom / Pragovka Gallery Entry / Praha / 25. 5. – 15. 6. 2018

Post-digital-Site spefic projekt Your Bloom Tomáše Pavlackého (*1987) je zaměřen na místo svého vzniku a prezentaci ,Pragovky, její vnitřní i vnější prostředí, environmentální i sociální. Pavlacký vystavuje jeden objekt, jehož instalace se skládá ze tří částí, přičemž ze sebe všechny části logicky vycházejí. V základu vychází z jednoho charakteristického segmentu místní architektury, a tedy sloupu. Vybral si přirozeně prostor, ve kterém má sloup jedinečné centrální postavení a tím predikuje dění kolem sebe. Technické, historické a především metaforické charakteristiky sloupu mají souvislost se zásahem, kterým je dostavba hliněné vázy, ze které sloup vyrůstá. Daný řád neopomíjí ani „florální“ tapeta, která nemá za úkol jen prvoplánově doplňovat zjevný kontext. Tento potisk je ve skutečnosti vybraný segment upraveného videozáznamu, který se na Pragovce natáčel. Záznam se týká primárně rezidentů Pragovky a blízkého prostředí. Digitální komprimací tohoto videa, tzv. Datamosh (proces manipulace s daty mediálních souborů) získal výsledný obraz tapety – není informačně čitelný, vizuálně je podobný jakýmsi květům, ve kterých veškeré informace stále jsou, ačkoli nám nenávratně skryty. Tento prvek zde zastává roli záznamu, jež byl z historického hlediska na různých typech sloupů kontinuálně uplatňován. Výsledný floristický motiv má své jasné „sloupové“ paralely. Pavlacký vše nechá růst ze zmíněné dominantní vázy, jež byla na místě pomocí profilu vytočena ze sochařské hlíny. Vázu z hlíny budou  v mokrém stavu udržovat po dobu trvání výstavy rezidenti a členové týmu Pragovky. Poeticky řečeno – Budou zalévat svůj květ – sebe, jakožto sloup na kterém dnes stojí Genius loci a život současné „Kolbenky“.

Kurátorka: Klára Burianová

Tomáš Pavlacký (*1987) se již od studia na brněnské FAVU kontinuálně zabývá materializací nehmotných jevů, dějících se v digitálním rozhraní. Kolapsem bitových, informačních řečišť, estetikou selhání, jakožto událostí více či méně nahodilou, především ale velmi nestálou a pomíjivou. Na tomto poli nachází mnohé paralely s běžnou životní praxí. Rozšiřuje příběh významu chyby přenosu informace na její cestě od počátku k cíli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *