Artalk.cz

TZ: David Pešat a Ondřej Maleček

David Pešat a Ondřej Maleček / Doma na výletě / The White Room / Praha / 25. 5. – 15. 6. 2018

Název výstavy dvou malířů střední generace Davida Pešata (1980) a Ondřeje Malečka (1977) evokuje paradoxní situaci, totiž vědomí dočasnosti pobytu v místě, které je všeobecně vnímáno jako stabilní, budované útočiště a podvědomě spojováno s klidem a zázemím – domov (ale třeba také ateliér, coby místo pracovní koncentrace). Být „doma na výletě“ však znamená být si vědom jistoty v nejistotách a naopak nejistoty v jistotách. Je to vědomí otevřených cest, které zneklidňují. A to je také základní předpoklad jakékoliv živé tvorby. Totiž nenechat se ochočit svými vlastními schopnostmi a zkoušet stále něco nového a jinak. Nepodléhat stereotypům ani v rovině vnímání, ani v rovině reflexe a výrazu. Obraz a kresba, dvě média, v kterých se oba autoři vyjadřují, umožňují neustálou svobodnou migraci napříč emocemi, které mají být tvarováním polapeny vždy tak, aby zároveň uchovávaly pomíjivost okamžiku a zároveň ponechávaly otevřený horizont dalšího pohybu a směřování k přicházejícím impulzům, otázkám a výzvám. Pohyb, zvědavost a údiv jsou tím, co nutí umělce nesetrvat na jednom místě, ale měnit sebe sama ve flexibilní sensitivní médium, které zrcadlí to podstatné i za cenu vlastních pochyb či bolestné skepse.

Hlavním malířským tématem Davida Pešata je rozhraní mezi nestrukturovanou hmotou-masou barvy a způsoby jejího tvarování, potažmo zvěcňování. Napětí mezi hutnou přítomností fyzické barvy jako potenciálního stavebního materiálu a možnostmi jeho světelného odhmotnění, stejně jako dynamika kresebných linií, zraňujících vrypů či rozmanité skladebné možnosti barevných skvrn, jsou tím, co autora opakovaně vede k hledání nových výrazových postupů, k vyjádření proudu silných emocí a k jejich „zkrocení“ v maximální výrazové zkratce. Pro Ondřeje Malečka je spínačem pro obraz spíše vyprávění a evokace příběhu, často velmi křehkého, zastřeného, polozapomenutého. Všechny reálie, které autora obklopují, ať již doma, v ateliéru, nebo někde venku na procházce, mají v sobě jakýsi mýtotvorný základ hodný pozornosti a obrazového rozvíjení. Asociace založené na citlivé imaginaci i na svébytných malířských postupech se řetězí a poetizují zdánlivě banální předměty a prostory. Vytvářejí aury a tajemství i tam, kde bychom nic takového ani nečekali ani nehledali.

Kurátor: Petr Vaňous

David Pešat (*1980) v l. 2001-2007 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Malba I, Škola prof. Jiřího Sopka). V l. 2004-05 studijně pobýval na Facultad de Bellas artes Alonso Cano ve španělské Granadě a v l. 2005-06 na School of art ve finském městě Kankaanpaa. V r. 2009 se stal finalistou Ceny kritiky za mladou malbu s přesahy. Člen volného sdružení EX, s nímž podniká od r. 2012 výstavní projekty a aktivity. Autor naposledy samostatně vystavoval v pražské Galerii Vyšehrad (2017) a v pražské Galerii Petr Novotný (2017). Více info na: www.artlist.cz/david-pesat-108535/

Ondřej Maleček (*1977) v l. 1997 – 2001 studoval Divadelní fakultu AMU (obor scénografie). V roce 2006 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (ateliér malby, prof. Pavel Nešleha, doc. Stanislav Diviš). V roce 2005 studijně pobýval na Vysoké škole výtvarných umění v Aténách. Pravidelně vystavuje od roku 2000. Je členem volného sdružení EX, s kterým od r. 2012 podniká výstavní projekty a aktivity. Autor naposledy samostatně vystavoval v Galerii U Jednorožce v Klatovech (2017). Více info na: www.ondrejmalecek.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *