Artalk.cz

TZ: Luboš Drtina

PODTRŽENO. Luboš Drtina: grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba / Západočeská galerie v Plzni / Plzeň / 25. 5. – 26. 8. 2018

ZČG přes léto představuje osobnost, které významně ovlivnila a ovlivňuje užitou, především knižní grafiku. Výstava Luboše Drtiny je nejen výběrovým přehledem jeho dosavadní tvorby, ale především ukázkou tvůrčí práce s mnohoznačnou povahou grafických prvků, znaků a obrazů v užitém díle, ilustraci, autorské knize i volné tvorbě.

LUBOŠ DRTINA (nar. 1963) pochází z Vysočiny, kraje na pomezí jihovýchodních Čech a jihozápadní Moravy, který se vyznačuje intenzivní atmosférou a specifickým kulturním charakterem (mj. se zde, v obci Kaliště, narodil v roce 1860 skladatel Gustav Mahler). Luboš Drtina se do tohoto kraje po dlouholetém působení v Praze vrátil a v posledních letech zde opět žije a pracuje.

V letech 1978–1982 studoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze. V druhé polovině osmdesátých let se věnoval samostatné výtvarné tvorbě a živil se manuálně v příležitostných zaměstnáních (kotelník, čerpač, myč oken), podobně jako řada svobodomyslných lidí, pro které byla v poměrech tzv. normalizace v Československu podstatná společenská a osobní nezávislost. Po „sametové revoluci“ pracoval na počátku devadesátých let jako grafik pro někdejší undergroundový časopis Vokno a začal upravovat knihy pro hodnotově zaměřená nakladatelství vznikající v nových demokratických poměrech. V letech 2003–2013 byl odborným asistentem v ateliéru Tvorba písma a typografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde se v roce 2011 habilitoval.

Luboš Drtina se zabývá knižní úpravou, ilustrací, tvorbou plakátů, výstavních expozic, autorských knih, úpravou CD a volnou grafickou tvorbou. Od roku 1990 navrhuje knižní úpravy a ilustrace pro řadu nakladatelství (Pražská imaginace, ERM, Eminent, Thyrsus, Paseka, Vokno, Volvox Globator, Nakladatelství Franze Kafky, Meander, Mladá fronta, Galén, Baobab, Akropolis, Academia, Argo a další). Graficky upravil přes 600 knižních titulů. Od roku 2003 vydává pod značkou asterisku vlastní bibliofilskou edici, v níž vyšlo již více než dvacet svazků.

Drtina je pro současnou českou knižní tvorbu referenční osobností. Jeho precizní a výrazově nezaměnitelné grafické úpravy a ilustrace knih citlivě reflektují literární hodnotu upravovaných titulů a současně vycházejí z osobitého názoru formovaného vlastní volnou tvorbou a autorskými knihami. Komplexní zpracování těchto knih zahrnuje typografickou úpravu, ilustrace a někdy i rukodělně realizovanou fyzickou podobu svazku a má charakter samostatného tvůrčího činu. Knižní úpravy a ilustrace Luboše Drtiny vyznačuje těsný vztah k vybraným literárním textům, především poezii a mýtopoetickým jazykovým útvarům.

Volná tvorba z druhé poloviny osmdesátých let je zásadní oporou Drtinovy ilustrační a typografické práce. Zde si autor vypracoval rukopis a charakteristické tvarové formulace, jež mají dadaistické kořeny, souvisejí s morfologií Jeana Arpa a tvorbou skupiny COBrA, mají však i rys sugestivní hlubinné výrazové psychologie formy-znaku, jež je fascinujícím odkazem Paula Kleea. Jde v zásadě o grafický znak, který je vždy znovu nabit energií a asociativní silou. Drtinovu užitou grafickou a knižní tvorbu představuje výstava a k ní vydaná publikace jak v jejích kvalitách, tak i v mimořádném rozsahu a rozmanitosti.

Invenční uspořádání nanejvýš rozmanitého „materiálu“ (knihy, autorské knihy, grafické práce, ilustrace, volná tvorba) dbá na maximální přirozenost prezentace prací v jednotlivostech i celku a spolu s intervencemi autorských vizuálních znaků a textů, aplikovaných na stěnách, přetváří konvenční formu výstavy ve svébytný komorní „gesamtkunstwerk“.

Autor textu tiskové zprávy: Petr Jindra

K výstavě vydala Západočeská galerie v Plzni stejnojmennou publikaci s texty Davida Bartoně, Karla Halouna a Petra Jindry.

Koncepce výstavy: Michaela Drtinová, Petr Jindra

Asistent výstavy: Petr Jindra

Texty: Luboš Drtina

Grafické řešení: Luboš Drtina

Jazyková redakce: Lenka Jindrová

Instalace: Jan Jirka, Miroslav Tázler

Edukační program a doprovodný program: Iveta Řežábková, Marcela Štýbrová, Jiří Hlobil

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky

pá 25. 5. 17:15 → s Lubošem Drtinou (v rámci Plzeňské muzejní noci 2018)

st 20. 6.  17:00 → s Lubošem Drtinou.

čt 12. 7.  17:00 → s Petrem Jindrou.

st 1. 8.    17:00 → s Lubošem Drtinou + představení nově vydané autorské knihy Potmě

Dětské dílny

pá 25. 5.  15:30     Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi (v rámci Plzeňské muzejní noci 2018)

Dílnu vede autor Luboš Drtina se spoluautorkou výstavy Michaelou Drtinovou

pá 1. 6.   10–18     Den dětí a tajemství galerijního kufříku

Celodenní samoobslužná forma pro rodiče s dětmi ve výstavě

ne 1. 7.  14–16      Ve světě knihy

Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi od 7 do 15 let

st 1. 8.     9–16      Udělej si svou knihu – Celodenní prázdninová dílna pro děti

Inspiruj se příběhem plzeňských pověstí a tvorbou Luboše Drtiny

Pro děti od 7 do 15 let

Rezervace na dětské dílny: rezabkova@zpc-galerie.cz, 377 908 536

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin

Západočeská galerie v Plzni

výstavní síň „13“

Pražská 13, Plzeň

www.zpc-galerie.cz

www.facebook.com/zapadoceska.galerie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *