Artalk.cz

TS: Anna Daučíková

Anna Daučíková / Gandy gallery / Bratislava / 23. 5. – 27. 7. 2018

Peter Gall

ANNA DAUČÍKOVÁ

Vernisáž: 22. 5. 2018, 18.00 – 20.00

23. 5. – 27. 7. 2018

Gandy gallery Vás s radosťou pozýva na otvorenie výstavy slovenskej autorky Anny Daučíkovej. Na tejto prvej samostatnej prezentácii autorky v priestoroch galérie budú predstavené jej staršie práce z konca osemdesiatych a prvej polovice deväťdesiatych rokov, a to najmä práce na papieri a numerické maľby.

Anna Daučíková (1950) je jednou z najvýraznejších vizuálnych umelkýň súčasného českého, slovenského, ale i európskeho prostredia. Jej umenie čerpá zo širokého spektra expresívnych médií počnúc maľbou, kresbou, fotografiou, konceptuálnou fotokolážou, performance a od deväťdesiatych rokov  minulého storočia sa táto solitérsky založená autorka systematicky venuje i video-artu.  Jej tvorba je v kontexte prelomu osemdesiatych a raných posttotalitných rokov natoľko jedinečná, že sa ku nej na domácej česko-slovenskej scéne len veľmi ťažko hľadajú adekvátne autorské paralely. Navzdory tomu jej diela aktuálne získavajú prestíž a uznanie na významných zahraničných prehliadkach a výstavách, (Výstava Gender Check, MUMOK Viedeň, 2010; Documenta 14, Atény/ Kassel, 2017).

V deväťdesiatych rokoch Daučíková spoluzaložila, redakčne i výtvarne spolupracovala na prvom slovenskom feministickom časopise Aspekt, ktorý obrovskou mierou prispel k rozšíreniu povedomia a diskurzu o feministických a rodových kultúrnych súvislostiach a prinášal preklady zásadných zahraničných štúdií. Ako jedna z prvých slovenských umelkýň sa po roku 1989 otvorene prihlásila k feminizmu a k vlastnej homosexuálnej orientácii, v súčasnosti sama seba radí k neidentitárnym prúdom v queer teórii a praxi. Táto autorka už po niekoľko desaťročí rozvíja svoj vlastný, často vtipný a ironický štýl, prostredníctvom ktorého spochybňuje ustálené predstavy o  rodovej, spoločenskej a politickej identite, skúma sociálne aspekty telesnosti, sexuality, trans-sexuality, erotiky  i obscénnosti. Jej štýl však nepostráda existenciálnu hĺbku. Vo svojej tvorbe necháva jasne vyznieť vnútorne ukotvené politikum. Je presvedčená, že umenie je z podstaty politické, avšak necháva témy a výpovede prejsť testom osobnej skúsenosti. Od polovice deväťdesiatych rokov sa kontinuálne venuje video tvorbe, v ktorej namierila  kritický tŕň voči prudérnej cirkevnej morálke od-sexualizovaného a kontrolovaného tela a najmä homofóbnym útokom, ktoré v týchto rokoch na Slovensku kulminovali. Celé jej dielo je premknuté skúmavým, analytickým a kritickým pohľadom na spoločnosť, v ktorej žije, nikdy ju však prvoplánovo a povrchne nesúdi. Naopak, zaujíma sa o každodenné, takmer banálne aspekty spoločenských trhlín, hľadá cesty ich evokácie a prenosu k divákovi, aby sám mohol zaujať vlastnú perspektívu osobnej reflexie.

(časť z textu k výstave od Anny Varteckej)

Gandy gallery

Sienkiewiczova 4

Bratislava 81109

http://www.gandy-gallery.com“ www.gandy-gallery.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *