Artalk.cz

Milan Knížák v Karlových Varech

Milan Knížák / Žít jinak / kurátorka: Rea Michalová / Galerie umění Karlovy Vary / Karlovy Vary / 8. 3. – 22. 4. 2018

Foto: Stanislav Kožený

Komentáře

  • Eva Čápová

  Pro dekadentní devianty dobré místo i dobrá doba. Horror. Pan Knížák a všichni zainteresovaní na této výstavě by měli jít podle tohoto zákona sedět:

  § 217 Ohrožování mravní výchovy mládeže
  (1) Kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let nebezpečí zpustnutí tím, že
  a) svádí ji k zahálčivému nebo nemravnému životu,
  b) umožní ji vést zahálčivý nebo nemravný život, nebo
  c) závažným způsobem poruší svou povinnost pečovat o osobu mladší než osmnáct let,
  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
  (2) Kdo umožní, byť i z nedbalosti, osobě mladší než osmnáct let hru na hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
  a) spáchal-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ze zavrženíhodné pohnutky,
  b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu,
  c) spáchal-li takový čin opětovně, nebo
  d) získal-li takovým činem značný prospěch.

  Myslím, že hrací stroje jsou směšné proti tomu co se předvádí na této výstavě. Dětskou nevinnost prezentovat jako sexuální objekt je nepochopitelné. Pan Knížák zde zcela nepokrytě odhaluje svoji ubohost a ještě se s ní chlubí. Ubohý autor, stejně jako ubohý vystavovatel a paní kurátorka jakbysmet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *