Artalk.cz

TZ: Rozhněvaná planeta 2: Operace pokračuje

Rozhněvaná planeta 2: Operace pokračuje / Dům umění města Brna / Brno / 25. 4. – 10. 6. 2018

Lörinc Borsos, Radovan Čerevka, Juraj Dudáš, Jan Kadlec, Alexej Klyuykov a Vasil Artamonov, Milan Kohout, Jan Jakub Kotík, Bjørn Melhus, Michaela Mildorfová a Barbora Šimonová, Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič, Lexa Peroutka a Nongkran Panmongkol, Martha Rosler, Vladimír Turner, Ivan Vosecký, Martin Zet

Kurátoři: Milan Kreuzzieger, Milan Mikuláštík

Vernisáž 24. 4. 2018 v 18 h

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno

Mezinárodní výstava se zaměřuje na geopolitické, interkulturní, ekologické a sociální konflikty, které jsou v současnosti klíčovým tématem veřejné diskuse. Autoři koncepce Milan Mikuláštík (Národní technická knihovna) a Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií, Akademie věd ČR) se snaží prostřednictvím současného umění poukázat na souvislosti mezi různými druhy konfliktů a začlenit je do širšího kontextu. Výstava, sestávající z nově vytvořených, a také již existujících uměleckých děl českých i zahraničních autorů, navazuje na výstavu Rozhněvaná planeta, která se uskutečnila v roce 2017 v Národní technické knihovně v Praze.

Konflikty mají mnoho příčin: mohou být projevem střetu zájmů, nespravedlností, nerovností, nedostatku i kulturních stereotypů. Jejich překonáním mohou být pozitivní změny a emancipační posuny, ale mohou také společnost poškozovat a destruovat. V současném globalizovaném světě probíhají konflikty daleko méně na hranicích mezi teritorii jejich účastníků. Projevují se teroristickými útoky v civilizačních metropolích uvnitř států, nebo naopak zcela mimo hranice aktérů. Mediální reprezentace konfliktů ovlivňuje veřejné mínění a nezřídka zakrývá jejich podstatu. „Proto se výstava nevyhýbá kritickým přístupům a diskusím o různých projevech konfliktů a podobách násilí. Z hlediska vizuální kultury je podstatné zprostředkování konfliktů cestou médií, populární kultury, prostřednictvím současných technologií a formou ‚válek obrazů‘,“ říkají k výstavě kurátoři Milan Mikuláštík a Milan Kreuzzieger.

Na výstavě budou zastoupena díla celkem 19 českých a zahraničních autorů. Starší i nová díla ukazují kontinuitu konfliktů a změny přístupů jejich vyjádření. Jednou z vystavujících je například Američanka Martha Rosler. V cyklu House Beautiful: Bringing the War Home (Krásné bydlení: Válka až do domu, 1967–72) kriticky reagovala na vojenskou agresi USA vůči Vietnamu. V kolážích konfrontuje domov, luxusní americký interiér, s válečnou realitou za okny domu, jež se k západním lidem dostává pouze prostřednictvím médií. Nová série koláží z let 2004–2008 podobným způsobem konfrontuje bezstarostnou konzumní společnost s válečným angažmá na Blízkém východě.

Konfrontací bezpečného prostředí domova a vojenské mašinerie se ve své tvorbě zabýval také předčasně zesnulý českoamerický umělec Jan Jakub Kotík (1972–2007). Jeho modifikacemi čalouněného nábytku nenápadně prorůstají motivy zbraní (např. Tank, 2005) jako reakce na válečná dobrodružství po zuby ozbrojené supervelmoci.

Bjørn Melhus, německý umělec a filmový režisér norského původu, v humorně laděném videu Freedom and Independence (Svoboda a Nezávislost) vytvořil vedle titulních postav zosobňujících Svobodu a Nezávislost (jako ústřední pojmy neoliberální teorie) také roli obskurní ultrapravicové politické myslitelky Ayn Randové.

Svými provokativně přímočarými plakáty je zastoupen také českoamerický umělec Milan Kohout, který mnohdy nevybíravým způsobem napadá zdroje asymetrické moci či náboženská dogmata.

První i tato verze výstavy Rozhněvaná planeta a doprovodné programy jsou realizovány ve spolupráci s výzkumným programem „Globální konflikty a lokální souvislosti“ (Akademie věd ČR – Strategie AV21). Pokračování výstavy představuje rozšířené spektrum vystavených umělců i děl.

Doprovodný program:

19. 5. Muzejní noc / 19.30–22.30 h – 200 minut s Angry Planet
Prezentace a performance s vystavujícími umělci a kurátory výstavy. Vstup volný.

24. 5., 18 h – Komentovaná prohlídka výstavy. Vstupné 80/40 Kč.

24. 5., 20.30 – Bjørn Melhus – Autorská prezentace videí německého umělce Bjørna Melhuse s následnou diskusí s autorem. V angličtině. Vstupné 40/20 Kč.

31. 5., 20.30 – Behind the Fossil Curtain / Za uhelnou oponou – Projekce nového filmu Vladimíra Turnera a diskuse s autorem. 27 minut, česky s anglickými titulky. Vstupné 40/20 Kč.

6. 6., 17 h – Spory o náboženství ve veřejném prostoru – Debata na téma významného a aktuálního sporu o náboženství a sekularitu ve veřejném prostoru. Vstupné 20 Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *