Artalk.cz

TS: František Bohunický

František Bohunický: Deforma /Kurátor: Filip Krutek / Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia / Trnava / Trvanie výstavy: 29. 3. – 26. 4. 2018

František Bohunický: Deforma

Autor, titul výstavy: František Bohunický: Deforma
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátor: Filip Krutek
Vernisáž: 29.03. (Št) 2018 o 18:00
Trvanie výstavy: 29.03. (Št) – 26.04. (Št) 2018

Výstavný projekt s názvom Deforma je v poradí druhou samostatnou výstavou bratislavského sochára mladej generácie Františka Bohunického, ktorého tvorba sa pohybuje od figurálnych objektov v bronze, geometrických konfigurácií, až po interaktívne objekty. Po obsahovej stránke rozvíja naratívnu rovinu budovanú na báze osobnej mytológie.

Názov výstavy nevychádza výlučne z formálneho opisu diel, ale predovšetkým definuje tvorivý prístup, ktorý je pre autora charakteristický od roku 2011. V tom čase začala spoločná aktivita sochára Františka Bohunického a grafika Mareka Saba, ktorou reagovali predovšetkým na chátrajúci a nepoužívaný mestský mobiliár. Na ten nazerali ako na pamätník jeho bývalej funkcie, pričom novým kontrastným náterom alebo pridaním invazívnych foriem sprítomnili jeho pôvodný význam (napr. aktivity PINKFORMA – ružové nátery opotrebovaného mestského mobiliáru, DEFARMA – označovanie autobusových zastávok štylizovanými zvieratami alebo DEADFARMA – symbolické pochovávanie zvierat z predošlej aktivity farebnou značkou na chodníku).

V prípade výstavy v synagóge sa tento prístup aktualizuje, pričom relevantná je aj etymológia pojmu deforma. Predpona de- je latinskou predponou vo význame od-, z-, alebo opak, resp. protiklad. Forma predstavuje tvar, alebo podobu. Takýto analytický prístup, pri ktorom je základná forma / idea pretvorená do konfigurácie menších foriem ako nositeľov významov sa stal východiskom pre väčšinu vystavených diel.

Pre priestor synagógy autor pripravil aj niekoľko nových diel (bronzové objekty a silikónové busty), v ktorých kulminuje jeho záujem o zmenu vnímania umeleckých podnetov pod prizmou rodičovstva, reflexie a hľadania „správnych“ výchovných metód svojich detí, ako aj otázky sexu a telesnosti. Koncepcia výstavy bude doplnená aj o diela z „kuchyne“ autora (štúdie ku konkrétnym objektom a interaktívne geometrické de – formy), ktoré reflektujú pozadie tvorivého procesu.

Filip Krutek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *