Artalk.cz

TS: Nikola Kovay

Nikola Kovay / Key Performance Indicators / kurátor: Ľuboš Kotlár / Temporary Parapet / Bratislava / 23. 2. – 16. 3. 2018

NIKOLA KOVAY / Key Performance Indicators

kurátor: Ľuboš Kotlár

23. 2. – 16. 3. 2018

vernisáž: 23. 2. 2018 o 19:00

Temporary Parapet, Pražská 11, 811 04, Bratislava

otváracie hodiny: streda-piatok: 15:00-19:00

Key Performance Indicators

„Hm. Ľuboš, tieto dni sú, k čomu by som ich prirovnala, sú ako tá hra, kde ti vyhupne loptička a ty môžeš hýbať páčkami, pozorovať ako sa odráža od rôznych predmetov na ploche, podľa toho mení smer, nahráva body, alebo len tak, bez dotyku padá nadol.“ Fotografická tvorba Nikoly Kovay sa odvíja od osobného prežívania a skúsenosti. Niekoľko rokov vytvára fotografické snímky, ktoré sú voyeristickou sondou do každodennosti bez zdanlivej pointy, či vrcholného momentu. „Niečo medzi neexistenciou a zahodením morálky cez palubu.“ Všetky prezentované fotografie vznikali najmä ako súčasť osobného archívu. K zápiskom časom pribudol obraz, ako nutnosť. Technická stránka spracovania je tu menej dôležitá, jej vizuálny jazyk nie je nutne jednotný. Dôraz kladie na zachytenie individuálnych úprimných momentov, ktoré túži uchovať. Pod vplyvom dlhoročných aktivít v oblasti filmu a literatúry má, prirodzene, tendenciu zaznamenávať výjavy, ktoré divákov nabádajú k ich naratívnej interpretácii. „Včera o dvanástej som zaspala na pláži v dedinke Pefkos, keď som prišla do práce, kolega povedal, že vyzerám ako lobster. Dúfam, že sa mi začne šúpať tvár.“ Často sa zameriava na situácie, ktoré na prvý pohľad pôsobia absurdne, je preto jednoduché automaticky ich dešifrovať v sarkastickej línii nazerania na svet. V ich vzájomnej konfrontácii však naberajú oveľa ľudskejší charakter. Nenesú hodnotiaci aspekt. Sú stopami efemérnych situácií, ktoré sa rozhodla zachytiť. „Ľuboš, o čom je tento život?“ Plynutie a pár screenshotov filmu.

ĽK

(Poznámka k vo výstave obrazne aplikovanej metóde: KPI- Key Performance Indicators / Kľúčové ukazovatele výkonnosti, sú vo všeobecnosti metrika, ktorá je jedným z najdôležitejších ukazovateľov súčasnej úrovne výkonnosti jednotlivca, oddelenia alebo spoločnosti pri dosahovaní cieľov.

Celková výkonnosť podniku je zložená z výkonností jednotlivých jej častí. Preto je veľmi dôležité správne rozloženie zvolených ukazovateľov na konkrétne procesy, takzvaná dezagregácia KPI. Vhodne zvolené KPI umožní dostatočne presne monitorovať výkonnosť konkrétneho procesu s ohľadom na tvorbu výstupov a pridanej hodnoty. Štandardizovanie metodiky výpočtu KPI, určenie dátových zdrojov nevyhnutných na jeho vyčíslenie sú rovnako dôležité ako samotné určenie KPI. V tomto kroku je vhodné zohľadniť možnosti vyhodnocovania, ktoré ponúka existujúci informačný systém. Prípadne zvážiť možnosti extrahovania dát z informačných systémov a ich následné automatizované spracovanie. Zavádzať za účelom monitorovania procesov dodatočné operácie sa nestretáva s pozitívnym ohlasom vykonávateľov, naopak tento krok celý proces spomaľuje a získané dáta nemožno považovať za relevantné.

Vo všeobecnosti možno povedať, že prepojenie KPI na ohodnotenie pôsobí motivujúco v prípade, ak majú pracovníci možnosť svojim správaním KPI ukazovateľ ovplyvniť a zároveň sú o jeho hodnote pravidelne informovaní.

Pri stanovení relevantných KPI zohrávajú kľúčovú úlohu analyzovanie dopadu na súvisiace procesy, možnosti zberu dát potrebných na vyčíslenie ukazovateľa a aktívne zapojenie interných pracovníkov. // Zdroj: Bernard Marr: Little Data: The 25 KPIs Everyone Must Understand )

Nikola Kovay

(nar. 1992, pochádza z Fiľakova) Absolvovala magisterské štúdium produkcie na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave, počas ktorého spolupracovala na rozličných filmových a umeleckých projektoch. Jej prozaické texty boli vybrané v literárnych súťažiach ako Akademický Prešov, Medziriadky, súťaž Jozefa Braneckého, Literárny Lučenec, je autorkou literárneho blogu ´Poveternostná zrážka nezáujmu´. Séria jej dokumentárnych fotografií z ´Prague Pride 2017´ bola publikovaná v newyorkskom magazíne Newzulu. V súčasnosti žije a pracuje v Prahe, kde sa venuje vlastnej výtvarnej i literárnej tvorbe a prípravám na ďalšie štúdium.

Výstavný program galérie Temporary Parapet v roku 2018 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *