Artalk.cz

TZ: Stavy a věci

Artur Magrot, Kateřina Szymanski, Václav Janoščík a Isabela Grosseová / Stavy a věci / Galerie AVU / Praha / 13. 2. – 2. 3. 2018

Restart Galerie AVU a první vernisáži výstavy Stavy a věci v letním semestru 2018

Galerie AVU už více jak dvě desetiletí slouží jako výstavní prostor vybraným studentům Akademie výtvarných umění. Od roku 1993 sídlí přímo v jednom z bývalých ateliérů na hlavní budově AVU. V roce 2018 jsme se rozhodli restartovat její program. Místo jakéhosi laboratorního prostoru, kde se konalo až 16 výstav ročně, bychom za pomoci přizvaných kurátorů chtěli vytvořit galerii, která veřejnosti představuje nejaktuálnější přístupy a tendence na výtvarné scéně. AVU je tradičně nejprestižnější českou školou pro studium volného umění a v její akademické obci se pohybují jak talentované studentky a studenti, tak výjimečné výtvarné osobnosti různých generací. Program Galerie AVU bude založen na jednoduchém schématu, který umožní různé podoby výstav a přístupů. Oslovený kurátor připraví vždy v období jednoho akademického roku 7 výstav, z nichž 2-3 budou reagovat na open call mezi studenty AVU, 1-2 výstavy ročně budou koncipovány ve spolupráci s absolventy nebo doktorandy AVU a zbylé výstavy budou zcela otevřeným kurátorským projektem. Naším cílem je mnohovrstevnatý galerijní program, který bude součástí pulzujícího pražského výstavního prostředí.

Pro letní semestr 2018 byla vybrána jako kurátorka doktorandka AVU Isabela Grosseová, na základě jejího výběru uvádíme první z připravených výstav, tentokrát v kooperaci s kurátorem Václavem Janoščíkem.

Z konceptu výstavního programu Isabely Grosseové:

„Galerie by v tomto semestru měla aktivovat celou školu, aby se znovu vytvořil smysluplný vztah a důvod, proč galerii ve škole ponechat a využívat možností, které nabízí. Činnost galerie tedy nebude pouze o tom připravit výstavu, ale vytvořit obraz toho, jaké otázky si škola jako celek dnes klade. Právě proto vyzýváme k předkládání projektů nejen studenty, ale také pedagogy. Můj vklad bude spočívat v práci s tématy a náměty, se kterými se studenti a pedagogové na základě této výzvy přihlásí, a které potom ve společné debatě budeme dál rozvíjet do podoby výsledné výstavy a jejího doprovodného programu.“ 

Stavy a věci

Vernisáž v úterý 13. února 2018 v 18.00

Výstava potrvá do 2. března 2018

Vystavují: Artur Magrot, Kateřina Szymanski, Václav Janoščík, Isabela Grosseová

Vytvářet výstavu znamená dávat věcem význam, uvádět je do vztahů a stavů. Ale stejně i v běžném životě vnucujeme řád okolnímu světu. Organizujeme věci a stejně tak lidi, vytváříme vazby i hierarchie, omezení i možnosti. Rozdíl mezi skutečností a uměním proto není ani tak ve statusu (ať už by umění bylo privilegované vůči vnější skutečnosti, anebo naopak pouze reprodukovalo již existující svět). To, co odlišuje prostor galerie od běžného prostoru, je spíš vědomá a kritická manipulace se stavy a věcmi, či vztahy a lidmi. Moment, který uvádí do vztahu věci a lidi, obvykle nazýváme jako tělo. Nejde jen o fyzickou schránku, ale právě o formu, která nám dává možnost vcházet do různých stavů a vztahů. Nejenomže tělo je a ukazuje se v prostoru, ale také vnějšek, věci i lidé, se kterými prostor sdílíme, se vepisují do našeho těla.

Výstava Stavy a věci se pokouší experimentovat s tímto řádem a možnostmi spolupráce. Uvést autory, diváky, věci i texty do vzájemné dynamiky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *