Artalk.cz

TZ: Milada Schmidtová Čermáková (1922-2015). Chodkyně v mracích

Milada Schmidtová Čermáková (1922-2015). Chodkyně v mracích / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Zlín / 6. 12. 2017 – 11. 2. 2018

image001(2)

Milada Schmidtová Čermáková (1922-2015). Chodkyně v mracích

kurátoři: Ladislav Daněk, Alena Pomajzlová

Milada Schmidtová vystudovala Baťovu obchodní akademii ve Zlíně, kde se počátkem čtyřicátých let minulého století sblížila s některými studenty a profesory Zlínské školy umění. Silný vliv měl na ni také pobyt v Paříži, kde se seznámila s osobou a dílem Picassovým. Její raná tvorba byla ovlivněna modernou, věnovala se figurální malbě, portrétům i krajinomalbě. Výstava je její první retrospektivou. Jde o zásadní příspěvek k poznání projevů českého umění po druhé světové válce a šíře proudu Nové figurace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *