Artalk.cz

TS: Nadikhuno muzeumos

Nadikhuno muzeumos + Zbierky a prezentácie rómskej kultúry /Pavla Ďurinová, Marcela Hadová, Oto Hudec, Daniela Krajčová, Emília Rigová / tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava / 29. 11. 2017 o 18:00 h 

image002

Nadikhuno muzeumos / Neviditeľné múzeum | Invisible Museum

 29.11. 2017 – 27. 1. 2018

iniciátor projektu Oto Hudec

realizovaný s účasťou Pavla Ďurinová, Marcela Hadová, Oto Hudec, Daniela Krajčová, Emília Rigová

s podporou Judit Angel, Petra Balíková, Eliška Mazalanová

vernisáž

29. 11. 2017, 18:00

otvorené: streda – piatok, 14:00 – 19:00, sobota: 12:00 – 17:00

adresa: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

Viac informácii nájdete v prílohe,  na tomto linku a na Facebooku.

Sympózium

Zbierky a prezentácie rómskej kultúry  

Dátum: 30.11.2017

Adresa: Goethe institut, Panenská 33, Bratislava  

Registrácia účastníkov prebieha prostredníctvom online formulára 

Kontaktná osoba: Zuzana Révészová, zuzanar@spolka.cc

Prednášajúci:  Adriana Daneková, Erika Godlová, Agnes Horváthová, Tímea Junghaus, Emília Rigová, Kateřina Sidiropulu Janků,

Moderátor: Zuzana  Révészova.

Behom konferencie je zabezpečené tlmočenie zahraničných príspevkov do slovenčiny. / Translation from English to Slovak is provided for every English language presentation

Účasť na podujatí je bezplatná.

 Viac informácii o programe nájdete v prílohe alebo na tomto linku a na Facebooku.

* výstava *

Skutočnosť, že sa v jednom z centier Slovenska ako Bratislava či Košice nevyskytuje múzeum rómskej kultúry, tak významnej minority v rámci slovenskej spoločnosti s bohatými a živými tradíciami a kultúrou, neodhaľuje len prehliadanie menšiny väčšinovou spoločnosťou a politikmi. Odhaľuje aj obavy z plného uznania a zrovnoprávnenia menšinovej kultúry, z uznania existencie „iného“ vo svojom vnútri. Takéto múzeum by pritom mohlo byť nástrojom kultúrnej a spoločenskej emancipácie Rómov, ale aj majority od jej stereotypného uvažovania o rómskej menšine. Mohlo by byť prostriedkom pre uvedomenie, že Rómovia a rómska kultúra tvoria významnú súčasť histórie a súčasnej kultúry Slovenska.

Neviditeľné múzeum, výstava v tranzit.sk iniciovaná Otom Hudecom, je návrhom na založenie múzea rómskej kultúry, zároveň prezentuje práce viacerých autoriek a autorov, ktoré reflektujú rómsku históriu a kultúrnu produkciu a často aj problematizujú zažité stereotypy. Hoci len parciálne, tieto práce v zhutnenej forme rozširujú pohľad na históriu, kultúru a súčasné umenie Rómov.

Neviditeľné múzeum má podobu nedokončeného plánu, je kolážou rozpracovaných úvah ponúknutých na ďalšie prepracovanie a diskusiu. Pritom rámcovanie takéhoto projektu múzea umením umožňuje vytvárať imaginárne situácie, ktoré by v súčasnej politickej a ekonomickej situácii boli len ťažko realizovateľné.

Výstava je súčasťou projektu Collecting, Curating and Presenting Roma Culture realizovaného v spolupráci s Goethe Institut Bratislava a kolektívom Spolka.

* sympózium * 

Kde sa nachádzajú zbierky rómskych kultúrnych artefaktov v Európe a ako do nich prispievajú slovenské kultúrne iniciatívy a umelci? Ktoré inštitúcie uchovávajú a prezentujú kultúrne dedičstvo Rómov? Aké sú etické a efektívne stratégie zberu informácií, objektov a kultúrnych artefaktov? Ako je možné budovať rómske archívy a zhromažďovať a usporadúvať ich presne a konštruktívne?

Tieto otázky sú predmetom sympózia Zbierky a prezentácie rómskej kultúry. Zástupcovia kultúrnych inštitúcií, výskumníci a kritici umenia budú spoločne s publikom skúmať, aké stratégie môžu zmeniť formy reprezentácie kultúry Rómov a jej vzťah k slovenskej kultúre. Pozvaní experti majú bohaté skúsenosti z práce s rómskou kultúrnou pamäťou, zachovaním znalostí Rómov a s vyrovnávaním sa s výzvami spojenými s digitalizáciou v múzeách, zbierkach a archívoch.

Sympózium spoločne organizujú: Goetheho inštitút Bratislava, tranzit.sk, RomArchive – Digital Archive of the Roma a Spolka. Podporovateľom sympózia je Visual Art Section.

Záštitu nad podujatím prevzali minister kultúry Marek Maďarič a splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *