Artalk.cz

TZ: Brno Artists in Residence / Jasmin Schaitl

Performance woorkshop Jasmin Schaitl / Brno Artists in Residence / Dům umění města Brna / Brno / 15. 12. 2017 od 13 do 18h

3_re-fade

Performance woorkshop Jasmin Schaitl

15. 12. 2017, 13–18h

Linka v našem těle. Linie v architektuře. Přístupy prostřednictvím vědomí. 

Performanční workshop s rezidentkou Domu umění Jasmin Schaitl, který je zaměřen na práci s tělem a vědomím jeho vztahu k prostoru, architektuře a bezprostřednímu okolí. Seminář bude ovlivněn Jasmininým výzkumem prováděným během jejího rezidenčního pobytu, který se váže k textilní historii města. Budeme pracovat s materiály, jako jsou nit, tkanina atd. Jasmin považuje toto setkání za možný katalyzátor budoucí spolupráce mezi českými a rakouskými umělci. Určeno profesionálním umělcům a studentům umění.

Přihlášky do 13. 12. 2017 na fiserova@dum-umeni.cz, kapacita omezena. Workshop bude veden v angličtině.

Dům umění, Malinovského nám. 2, Brno

vstupné 40/20 Kč

Jasmin Schaitl je umělkyně a performerka, která v roce 2012 absolvovala Univerzitu aplikovaných umění ve Vídni. Od roku 2011 se na mezinárodní úrovni profiluje jako solo-performerka, vizuální umělkyně, kurátorka skupinových performancí, vede workshopy a interdisciplinární projekty a také přednáší. V roce 2014 získala stipendium START v oboru divadla od rakouského Úřadu spolkového kancléře. Od roku 2014 také spolupracuje s umělci z různých disciplín, jako je choreografie, zvuk a vizuální umění. Své performance a výstavy prezentovala v mnohých světových institucích, jako například v bruselském divadle KAAI, v berlínském Centru moderního umění KINDL, v muzeu Ex Teresa de Arte Actual v Mexico City, ve varšavském Centru současného umění Zamek Ujazdowski, v bostonském divadle Moebius v USA, v Centru současného umění Fabrica v britském Brightonu, na expozici v jihokorejském prostoru SeMA NANJI a zúčastnila se i mnoha mezinárodních festivalů performance, například na polském festivalu Konteksty v Sokoloswku, na benátském Dnu umělecké performance, na festivalu Tempting Failure v britském Bristolu nebo na vídeňském festivalu imagetanz Brut.

Ve svých převážně meditativních metodách práce kombinuje minimalismus, redukci, přesnost a velkou míru koncentrace. Její práce v různých médiích nastiňuje problematiku neustálého balancování mezi existujícími juxtapozicemi, například: přítomnost – absence, začátek – konec, trvání – okamžik, lehkost – tíha. Dále její přístup a zájem o práci s časem nabízí další možnou zkušenost individuálního vnímání času. V kontrastu k uspěchané společnosti tak nabízí nové uvědomění si plnosti uvnitř prázdnoty, ocenění nenápadnosti. Skrze čirou oddanost jednomu tématu podtrhuje podceňovaný význam krásy v detailech.

www.jasminschaitl.com
collaboration.jasminschaitl.com
www.vimeo.com/jasminschaitl
www.facebook.com/jasmin.sminfinito

Rezidenční pobyt umělkyně v Brně se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Fotografie: https://goo.gl/AjWfn3

Brno Artists in Residence

Mezinárodní rezidenční program je jednou z klíčových součástí koncepce Domu umění města Brna; jeho cílem je vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu myšlenek a názorů mezi českou a zahraniční uměleckou scénou. Umělcům na rezidenci je poskytováno ubytování, ateliér, případně honorář. Výstupy rezidentů jsou zpravidla prezentovány v Galerii G99, jejíž program je od roku 2017 úzce provázán s chodem rezidenčního programu.

Více: http://www.dum-umeni.cz/cz/rezidence/informace
Aktuální informace o rezidencích můžete sledovat také na: www.facebook.com/BrnoAiR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *