Artalk.cz

TZ: Benjamin Bronni

Benjamin Bronni / PARTITION #1 / Dům umění města Brna: Galerie G99 / Brno / 15. 11. – 30. 12. 2017 

2_Potemkinscher Komfort-Carlos, 2014,

Benjamin Bronni: PARTITION #1

15. 11. – 30. 12. 2017

Kurátorka: Marta Fišerová Cwiklinski

Vernisáž 14. 11. 2017 v 18 h
Galerie G99, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno

Brno, 7. 11. 2017 – Galerie G99 prezentuje výstavu dalšího z rezidentů programu Domu umění – Brno Artists in Residence. Benjamin Bronni, německý sochař a malíř nastupující generace, na výstavě představuje díla vytvořená během svého pobytu v Brně. Geometrické struktury se objevují v nových sochařských pracích i v nástěnné malbě.

Na výstavě nazvané PARTITION #1 divák vstupuje mezi plastiky, které jsou volně inspirovány architektonickými detaily. Vizuálně mají sochařská díla velmi podobné rysy jako Bronniho dvojrozměrné práce, jež se vyznačují dokonalým zpracováním a skvělou schopností nápodoby prostoru. Součástí výstavy je i nástěnná malba, vystavěná za pomoci světla a stínů. Malba se podřizuje charakteru prostoru i geometrické struktuře, která je pro Bronniho práce charakteristická.

„Bronni nahlíží na celý galerijní provoz jako na vysoce neekologický a neekonomický – opakované stavby paneláží, jejich brzká deinstalace a likvidace – to vše považuje Benjamin za nešetrné. Proto se ke svojí práci snaží nacházet materiály již jednou použité a odsouzené k likvidaci,“ říká o přístupu autora k materiálům Marta Fišerová Cwiklinski, kurátorka výstavy.

Výstava v Galerii G99 je výstupem z měsíčního tvůrčího pobytu Benjamina Bronniho v Brně. Rezidence se uskutečnila ve spolupráci s Gedok Stuttgart, Fakultou výtvarných umění v Brně a s programem Brno Artists in Residence v Domě umění za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Benjamin Bronni se narodil v roce 1985 v Nuertingenu/Německo. Výtvarné umění studoval na Státní akademii umění a designu ve Stuttgartu a na École nationale des beaux-arts v Lyonu. V roce 2016 absolvoval postgraduální „Weissenhofský program výtvarného umění“ na Státní akademii umění a designu ve Stuttgartu. V roce 2015 dostal pozvání k rezidenčnímu pobytu ve Valence/Francie, konanému s podporou Bádenska-Württemberska a kraje Auvergne-Rhône-Alpes. Věnuje se malbě, sochařství a instalacím. Intenzivně se zajímá o architekturu, geometrii, struktury a rastry, často s přesahem do prostoru, který citlivě vnímá a převádí do svých děl formou místně specifických instalací.

Brno Artists in Residence – Cílem mezinárodního rezidenční programu, který je jednou z klíčových součástí koncepce Domu umění města Brna, je vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu myšlenek a názorů mezi českou a zahraniční uměleckou scénou. Umělcům na rezidenci je poskytováno ubytování, ateliér a měsíční honorář. Za tímto účelem bylo přizpůsobeno druhé patro renesanční budovy Domu pánů z Kunštátu na Dominikánské ulici v samém srdci města; lokalita umožňuje umělcům pobyt v centru tvůrčího a uměleckého dění. Výstupy rezidentů jsou prezentovány v Galerii G99, jejíž program je od roku 2017 s rezidenčním programem úzce provázán.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *