Artalk.cz

TS: Generačná násobilka umenia

Generačná násobilka umenia – 6 X 6 = 6 / Kurátor: Vladimír Beskid / autori/kurátori: Eduard Ovčáček, Juraj Mojžíš, Rudo Sikora, Eugénia Sikorová, Karol Pichler, Katarína Bajcurová, Bohdan Hostiňák, Vladimír Beskid, Erik Binder, Peter Tajkov, Andrej Dúbravský, Silvia L. Čúzyová / White & Weiss Gallery, Grösslingová 50, Bratislava / Vernisáž:  24. októbra 2017 o 18.00 / Výstava potrvá do 24. novembra 2017

el_poz666_1200x1200px 2

 

Galéria White & Weiss otvára 24. októbra výstavu 6 X 6 = 6 – Generačná násobilka umenia. 6 kurátorov predstaví 6 umelcov, ktorí sú im generačne a umelecky blízki. Výstava potrvá do 24. novembra 2017.

Zo spolupráce galeristov a kurátorov sa zrodil tento experi-mentálny výstavný projekt s matematickou rovnicou: 6 X 6 = 6.  Projekt jednak dokresľuje ambície novootvorenej galérie Weiss and White sledovať súčasné dianie vo vizuálnej kultúre, prezentovať a podporovať ich protagonistov, a zároveň prinášať osobité umelecko-historické stretnutia. Šesť oslovených kurátorov/-riek dostali za úlohu vybrať zo svojej generačnej vrstvy (podľa desaťročia, v ktorom sú narodení) jedného umelca/-kyňu, ktorých považujú dodnes za osobitú a výraznú postavu na slovenskej výtvarnej scéne. Tak 6 kurátorov/-riek a 6 umelcov vytvára 6 gene-račných dvojíc podľa tohto kľúča nasledovne: Juraj Mojžíš → Eduard Ovčáček (30. roky), Eugénia Sikorová → Rudolf Sikora (40. roky); Katarína Bajcúrová → Karol Pichler (50. roky); Vladimír Beskid → Bohdan Hostiňák (60. roky); Peter Tajkov → Erik Binder (70. roky); Silvia L. Čúzyová → Andrej Dúbravský (80. roky 20. storočia).

V tejto zostave ide predovšetkým o metaforický rozhovor kurátorov/-riek a umelcov, o ich generačnú previazanosť, či osobné priateľstvá. Zároveň ide aj o dialóg umeleckých generácií medzi sebou, ktoré stále aktívne účinkujú na súčasnej slovenskej scéne a ju  spoluvytvárajú. Výstava tak v skratke prináša nielen generačné rozvrstvenia a preferencie aktérov, ale aj zaujímavý mediálny obraz súčasného výtvarného myslenia – od aktuálnych podôb maľby (Ovčáček, Hostiňák, Binder, Dúbravský) smerom k fotografii, street artu a objektu (Sikora, Pichler, Binder).

Výstavu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia