Artalk.cz

TZ: Brno Artists in Residence / Benjamin Bronni

Brno Artists in Residence: Benjamin Bronni / Dům umění města Brna / Brno / 18. 10. 2017

logo_1

Benjamin Bronni

Benjamin Bronni je německý malíř a sochař nastupující generace. Od poloviny října se stal novým rezidentem v brněnském Domě pánů z Kunštátu. Jeho pobyt zde se uskutečňuje díky spolupráci Gedok Stuttgart, Fakultě výtvarných umění v Brně a programu Brno Artists in Residence v Domě umění města Brna. Výstupem z jeho rezidence bude výstava v Galerii G99, na které představí nové plastiky vytvořené v průběhu měsíční rezidence volně inspirované (i brněnskou) architekturou. Součástí výstavy bude také malba přímo na zeď galerie, která vychází z architektonické danosti prostoru. Malba, hra světla a stínů, se podřizuje geometrické struktuře a stejně jako všechny Bronniho díla je charakteristická svým precizním provedením.

Photo_Henning Kreitel - web
Photo: Henning Kreitel

Benjamin Bronni se narodil v roce 1985 v Nuertingenu/Německo. Výtvarné umění studoval na Státní akademii umění a designu ve Stuttgartu a na École nationale des beaux-arts v Lyonu. V roce 2016 absolvoval postgraduální „Weissenhofský program výtvarného umění“ na Státní akademii umění a designu ve Stuttgartu. V roce 2015 dostal pozvání k rezidenčnímu pobytu ve Valence/Francie, konanému s podporou Bádenska-Württemberska a kraje Auvergne-Rhône-Alpes. Věnuje se malbě, sochařství a instalacím; vždy se zaměřuje na otázku prostoru. Intenzivně se zajímá o architekturu, geometrii, struktury a rastry, často s přesahem do prostoru, který citlivě vnímá a převádí do svých děl formou místně specifických instalací. Od roku 2010 představil své práce na několika samostatných i skupinových výstavách v evropských kulturních institucích a galeriích.

Rezidenční pobyt umělce v Brně se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Výstava

15. 11. – 30. 12. 2017

Vernisáž 14. 11. 2017 v 18 h

Galerie G99, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno

Kurátorka: Marta Fišerová Cwiklinski

Brno Artists in Residence

Mezinárodní rezidenční program je jednou z klíčových součástí koncepce Domu umění města Brna; jeho cílem je vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu myšlenek a názorů mezi českou a zahraniční uměleckou scénou. Umělcům na rezidenci je poskytováno ubytování, ateliér, případně honorář. Výstupy rezidentů jsou prezentovány v Galerii G99, jejíž program je od roku 2017 úzce provázán s chodem rezidenčního programu.

Momentálně je vypsán OPEN CALL na dva podzimní rezidenční pobyty (polovina listopadu až polovina prosince), jeden je určen pro umělce, druhý pro kurátora s termínem uzávěrky 22. října.

Více: http://www.dum-umeni.cz/cz/rezidence/informace

Aktuální informace o rezidencích můžete sledovat také na: www.facebook.com/BrnoAiR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *