Artalk.cz

TZ: Petr Šesták

Petr Šesták / Porta Phi / Galerie Nonstrop / Jihlava / 11. – 31. 10. 2017

pozvanka-DL-Galerie-Nonstrop-Petr Šesták

Petr Šesták: Porta Phi

Prostorový objekt na motivy autorových obrazů s názvem Phi, ve kterých je použita známá archaická/posvátná geometrie vyjadřující základní prostorové, matematické a geometrické vztahy přírody a vesmíru. Obsahuje vyjádření konstanty Phi a tedy i vyjádření Zlatého řezu, motiv je znám též historicky jako Květ života. Instalace pro jihlavskou galerii Nonstrop vznikla jeho analýzou a následující syntézou do prostorového objektu.

Květ Života

Květ života je po celém světě velmi dobře známým diagramem stvoření. Posvátný symbol Květu Života je jedním z nejstarších grafických symbolů zobrazovaný ve všech kulturách po celém světě, v náboženstvích či v architektuře. Znázorňuje základní formy prostoru, času, jednotu života a ducha jako součást vesmíru. Můžeme ho najít jako vzor ve vitrážových oknech, jako prvek na oltářích, hrobkách, ale také jako ochranný symbol na předmětech denní potřeby. Vychází z prvotního symbolu vesica piscis, který znázorňuje okamžik prvotního impulzu Stvoření. Květ Života znázorňuje základní matrici Stvoření prostoru, času a všech forem, a také provázanost a jednotu veškerého existujícího života. Květ Života je symbol, diagram Stvoření, tvarový zářič nebo meditační pomůcka. Jedná se o grafický zápis souhry neviditelných energií – propojení vláken života se všemi body koncentrace – jakýsi 2D náčrt prapůvodního božského záměru, podle nějž je vše stvořeno a existuje ve svých nejrůznějších proměňujících se podobách. Květ života je jako mustr, na jehož základě existuje prostor, čas, formy a život, obsahuje veškeré definice a algoritmy, platné pro všechny životní formy. Je to dokonalý božský plán, v němž má vše své místo a účel. Květ života je všude kolem nás i v nás samotných, v makrokosmu i mikrokosmu, je podstatou všeho. Je to dokonalá souhra neviditelných energií, tvořící společně Jednotu, v níž má i ta nejnepatrnější částečka svůj vlastní význam.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *