Artalk.cz

TZ: Michaela Labudová

Michaela Labudová / Standing Rock / kurátorka: Adéla Machová / Dům umění Ústí nad Labem: galerie 2 / Ústí nad Labem / 7. 9. – 18. 10. 2017

pozvanka na vystavu Michaela Labudova Standing Rock v galerii 2 DUUL

Michaela Labudová: Standing Rock

7. 9. – 18. 10. 2017

Panoráma vytvořené Michaelou Labudovou pomocí grafických technik (kresba, vyřezávání do papíru, sken) a velkoformátového tisku reflektuje událost veřejnosti známou jako „Standing Rock“. Boje o tuto posvátnou indiánskou půdu v Severní Dakotě (USA) a o přírodu, přes niž byla naplánována a schválena výstavba ropovodu, zahlcovaly po dlouhou dobu různá média – od novinového tisku přes sociální sítě. Životní prostředí a kulturní dědictví nakonec prohrály bitvu s rozvojem americké ekonomiky. Kdo by si v téhle chvíli nevzpomněl na slova indiánského náčelníka Seathla, které pronesl na konci 19. století před americkým kongresem a prezidentem (i když mnozí tvrdí, že tato řeč byla vymyšlena pro film, ale aktuálně není důležitá její pravost, ale samotný obsah, poselství). Nabízí se totiž otázka: Události se opět opakují? I proto doprovází panoráma text z proslovu náčelníka, který nás mimo jiné upozorňuje na křehkost místa, jež obýváme. „Cokoliv potká zemi, zakrátko potká i její děti. Člověk neutkal osnovu života, je jen jedním z jejich pramínků. Cokoliv učiní osnově života, činí sám sobě.“ Obraz a slovo nás vybízí k vlastnímu zamyšlení, zamyšlení se nad naším vztahem k přírodě a kulturnímu dědictví.

Za vznikem díla Michaely Labudové v galerii 2 stojí myšlenka, že bychom měli určité události a silné příběhy zaznamenávat i pro další generace. I přesto, že může díky interpretacím jednoho příběhu vznikat určitá fikce, vyniká právě onen obecnější odkaz, možné poučení nebo jen možnost srovnání a posouzení dané situace. Přestože dílo odkazuje na konkrétní událost, nejednoho z nás jistě napadne obecnější souvislost s místním regionem severních Čech a devastací místa za účelem industrializace, kdy příroda i původní genius loci ustoupil průmyslu a později hledá svoji novou identitu. Autorku Michaelu Labudovou však zaujala situace kolem Standing Rock, a to od přebujelé pozornosti v médiích až po výslednou absurdní situaci, včetně obrazů vystěhování indiánského tábora, kde se na úpatí hor řadí auta, a dochází k devastujícímu setkání přírody a moderní techniky. V obraze se autorka snažila zachytit moment určitého okamžiku, jenž načrtává paralelu k podobným příběhům na celém světě.

Adéla Machová, kurátorka výstavy

K výstavě je připraven doprovodný program ve formě komentované prohlídky s kurátorkou výstavy a tvůrčího workshopu s Michaelou Labudovou (úterý 10. 10. 2017).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *