Artalk.cz

TZ: Kamila Ženatá a hosté

Kamila Ženatá a hosté / Horizont událostí / Centrum současného umění DOX / Praha / 2. 6. – 11. 9. 2017

Výstava KAMILA ŽENATÁ a hosté představuje finále projektu Horizont událostí

Horizont událostí je na české výtvarné scéně zcela jedinečným projektem jak svým zaměřením, tak i několikaletou délkou trvání. Jeho předchozí části proběhly v Karlin Studios a v centru Venuše ve Švehlovce. DOX nyní uvádí jeho finální část, ke které byli přizváni i další umělci. Kamila Ženatá v projektu iniciovala živý proces – experiment, jehož smyslem je vydat zprávu o vnitřních dějích, které vytvářejí psychickou realitu člověka v podmínkách tekutého času globalizovaného konzumerismu.

Kurátor výstavy: Milan Ohnisko

Kamila Ženatá (1953) se na české umělecké scéně prosadila svou komplexní prací s výstavním prostorem, nejrůznějšími médii a důrazem na nepřenositelný osobní zážitek. Je známa jako umělkyně, která kombinuje své poznání a intuici s cíleným, dlouhodobým zájmem o individuální a sociální paměť. Zajímají ji sny, paměť, příběhy a emoce, ale především jejich principy a způsoby, jakými ovlivňují naše životní cesty. Autorka se kromě výtvarné činnosti zabývá i psychoanalytickou terapií.

V září 2014 začala pracovat v ateliéru Kamily Ženaté skupina sedmi žen, jež přijaly její nabídku a rozhodly se podstoupit skupinovou sebepoznávací zkušenost, během které popisovaly své dětství, znovuprožívaly a mapovaly systémy, bnichž byly vychovány, sdílely své příběhy, vyprávěly sny, přibližovaly se k sobě navzájem, či od sebe naopak utíkaly. Urazily dlouhou pouť, z níž po celou dobu odvážně poskytovaly svá niterná svědectví. Tak byly položeny základní kameny předchozích dvou částí projektu Horizont událostí, které se odehrály nejdříve v prostorách Karlin Studios (2015) a následně v centru pro současné alternativní divadlo Venuše ve Švehlovce (2016).

Část třetí – finále – je vyvrcholením celého projektu. Slovy kurátora výstavy Milana Ohniska: „Klíčovými tématy projektu Kamily Ženaté Horizont událostí jsou ztráta schopnosti vytvářet vztahy, uvěznění v kleci vlastní mysli a absence úcty k přírodě, světu a univerzálnímu zdroji života. Svévole je vydávána za svobodu, narcismus za normu – a toto pokřivené sebepojetí válcuje mezilidské vztahy i celou planetu.“

K realizaci třetí části projektu přizvala Kamila Ženatá i další umělce: Danielu Baráčkovou, Šárku Basjuk Koudelovou, Jakuba Grosze, Lenku Januškovou, Lenku Lagronovou, Milana Ohniska, Michala Pěchoučka, Janka Rouse, Jiřího Vyskočila a Kateřinu Závodovou.

K výstavě je vydán výpravný katalog v českém a anglickém jazyce, který podrobným způsobem mapuje průběh celého tříletého projektu. Součástí katalogu je rovněž divadelní hra Lenky Lagronové Horizont událostí.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

7. 6. | 19:00

Helena Klímová: Jak se dobře plavit po tekutosti času

Přednáška a beseda s Mgr. H. Klímovou o čase a jeho smyslu v životě, řádu času, neřádu závislostí. Helena Klímová je psychoanalytická psychoterapeutka, skupinová analytička, zakládající členka ČSPAP, IGA Praha, Výboru pro Prix Irene a Rafael Institutu.

23. 6. | 19:00

Radkin Honzák: Psychopati mezi námi

Přednáška a beseda s  MUDr. Radkinem Honzákem, psychiatrem s jednoznačným příklonem k psychosomatickému myšlení, tedy bio-psycho-socio-spirituální koncepci.

Radkin Honzák je ambulantní psychiatr IKEM a REMEDIS, sekundární lékař Psychiatrické nemocnice Bohnice, asistent ÚVL 1. LF UK.

28. 6. 2017 | 19:00

David Holub: Neplodnost a nemyšlení: psychoanalytické souvislosti.

Přednáška a beseda s MUDr. D. Holubem, členem ČPS, ČSPAP, spoluzakladatelem a bývalým šéfredaktorem časopisu Revue psychoanalytická psychoterapie, o málo diskutovaném tématu neplodnosti a asistované reprodukce z psychoanalytického pohledu.

19. 6. | 18:00

Komentovaná prohlídka s autorkou Kamilou Ženatou

16. 6. | 18:00

Autorské čtení divadelní hry Lenky Lagronové Horizont událostí, která vznikala postupně během ​celého ​tříletého projektu. Večer proběhne i slavnostní křest katalogu k výstavě. Akce se bude konat ve Vzducholodi Gulliver.

28. 8. | 16:00

Robert Moos: Snění

Workshop Roberta Mosse, nadšeného průvodce techniky Vědomého snění (Active Dreaming; originální syntézy šamanismu a moderní práce se sny). Robert Moss se narodil v Austrálii, v dětství prožil tři zážitky blízkosti smrti. Vede semináře po celém světě, je autorem mnoha knih o snění, šamanismu a představivosti.

6. 9. 2017 | 18:00 a 11. 9. 2017 | 18:00

Komentovaná prohlídka s autorkou Kamilou Ženatou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *