Artalk.cz

TZ: Recyklace ideologií

Recyklace ideologií / Galerie Emila Filly / Ústí nad Labem / 27. 4. – 25. 5. 2017 

zahlaví_konecnex

Recyklace ideologií

27. 4. – 25. 5. 2017

Vernisáž: 26. 4. 2017 v 18:00

Galerie Emila Filly

Vystavující umělci/umělecké skupiny:

Black Hole Generation (BHG), Jiří Černický, Dávid Demjanovič a Jarmila Mitríková , Guma Guar, Tereza Haspeklová, Vladimír Houdek, Josef Málek, Rafani, Pavel Sterec, František Svatoš, Ladislav Kyllar a Lenka Balounová, Barbora Šimková, Vladimír Turner

Koncepce výstavy:

Andrea Čerbačeská, Hedvika Fajkusová, Michal Jalůvka, Pavlína Nedbalová, Nikola Nováková, Anna Soukupová

Dnešní doba nás často vrhá do situace bez dominantního společensko-politického názoru, ke kterému by bylo možné se myšlenkově přimknout. Časy velkých ideologických konceptů jsou dávno za námi ale přesto je na nich něco, kvůli čemu se k nim opakovaně vracíme. Chybí nám ideologie, o kterou se lze opřít? Nebo možnost společného sdílení názorových proudů?

Výstavní projekt Recyklace ideologií si klade za cíl částečně zmapovat a představit uměleckou tvorbu, která reflektuje a tematizuje historické ideologie s ambicemi měnit společnost. Vystavená díla je sama recyklují, či využívají dobové estetiky a vizuální produkce, jež byla ideologiemi ovlivněna.

Tuto problematiku budou na výstavě prezentovat jak jednotlivci, tak umělecké skupiny. Každý z nich se nechává inspirovat ideologiemi jiným způsobem a výstava tak divákovi nabídne možnost nahlížet na toto téma z více stran a utvořit si vlastní názor. Cílem projektu je zamyslet se nad situací, kdy se obracíme zpět do minulosti, jež má čím dál větší vliv na současné společenské procesy.

Otevírací doba: út–pá 10–18, so 13–17 hod.

Každou středu vstup volný.

Doprovodný program výstavy Recyklace ideologií naleznete na stránkách www.gef.cz, www.armaturka-usti.cz

Galerie Emila Filly – Armaturka

Jateční 1588/49, 400 01 Ústí nad Labem

Spojení bus č. 9, 17, 27 – zastávka Sigma / Tesla

Výstava je pořádána a organizačně zajišťována v rámci studijního předmětu Kurátorský workshop studenty prvního ročníku navazujícího magisterského oboru Kurátorská studia Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ve spolupráci s Galerií Emila Filly.

Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Pasteurova 9, Ústí nad Labem

www.fud.ujep.cz/

Výstavní program Galerie Emila Filly je v roce 2017 organizován s laskavou podporou následujících institucí: Ministerstvo kultury České republiky, Město Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.