Artalk.cz

TZ: Richard Deacon

Richard Deacon / Free Assembly / GHMP: Městská knihovna / Praha / 13. 4. – 17. 9. 2017

unnamed

Richard Deacon: Free Assembly

13. 4. 2017 – 17. 9. 2017

Galerie hlavního města Prahy

Městská knihovna, 2. patro

Mariánské nám. 1, Praha 1

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, čtvrtek do 20 hodin

Kurátor výstavy: Julian Heynen

Richard Deacon (narozen 1949 v Bangoru ve Walesu ve Velké Británii) je jedním z nejvýznamnějších současných sochařů. Od poloviny 70. let se jeho tvorba v různých materiálech vyvinula takovým způsobem, který by se dal nazvat jako souhrn a propojení velmi odlišných přístupů k sochařství, aniž by šlo o pouhou koláž stylů 20. století. Deacon naopak řeší zásadní otázky týkající se sochy v post-tradiční epoše, sahající od formy a významu, tvaru a jazyka, přes otevřený a uzavřený prostor až po jedince a společnost. Jeho dílo se vymyká zařazení do jakéhokoli předem daného stylu a nejrůznější projevy jeho tvorby lze považovat za to, co kdysi dávno jeden kritik popsal jako „deaconianské“. K dalším charakteristickým rysům Deaconovy tvorby patří zjevná rukodělnost jeho soch a množství fyzické práce vynaložené na jejich realizaci. Deacona vždy fascinovala vzájemná hra mezi doslovností a obrazností, mezi materiálností a metaforičností díla. Sám sebe nazývá fabrikátorem, člověkem, který si vymýšlí, konstruuje, staví. Tím poukazuje nejenom na to, že při produkci svých děl úzce spolupracuje s různými techniky, ale také že něco vymýšlí, že si vymýšlí příběhy. Tím zdůrazňuje produktivní nejednoznačnost, která je důležitým předmětem jeho zájmu jako umělce.

Richard Deacon – Free Assembly je první samostatná výstava tohoto autora v České republice. Proto je pojata jako úvod do jeho mnohostranné tvorby vzniklé v období třiceti let. 60 děl představuje rozmanité materiály a techniky, které Deacon používá, od impregnovaného dřeva k oceli a hliníku, od syntetických materiálů ke keramice, od nalezených předmětů po kresby. Měřítko jeho děl se značně liší v závislosti na možnostech galerijních prostor, což zdůrazňuje důležitý aspekt jeho sochařské praxe.

V letech 1969–1978 Richard Deacon studoval v Londýně na Saint Martin’s School of Art a Royal College of Art a dějiny umění na Chelsea School of Art. Přednášel na různých uměleckých školách ve Velké Británii i v zahraničí. Byl profesorem na L’École nationale supérieure des beaux-arts v Paříži a Kunstakademie v Düsseldorfu. Deaconova první samostatná výstava se konala roku 1978 v Londýně. Po ní následovala řada jeho samostatných výstav doma i v zahraničí; mezi nejvýznamnější z nich patří výstavy v Riverside Studios, Tate Gallery, Whitechapel Art Gallery (všechny v Londýně), Tate Gallery v Liverpoolu a Tate Gallery v St. Yves. Richard Deacon se účastnil mnoha klíčových skupinových výstav po celém světě, včetně documenta 12 v Kasselu. V nedávné době se konala velká retrospektiva jeho tvorby v Musée d’Art Moderne ve Štrasburku, která byla v roce 2011 představena ve Sprengel Museu v Hannoveru. Další retrospektiva následovala v roce 2014 v Tate Britain v Londýně. V roce 2016 v Museu Folkwang v Essenu proběhla retrospektivní výstava Deaconových kreseb a grafik. Od 90. let Deacon pracoval na rozsáhlých projektech na zakázku na řadě míst po celém světě. Je držitelem mnoha ocenění včetně Turnerovy ceny. Žije a pracuje v Londýně.

Julian Heynen

Kurátor výstavy: Julian Heynen

Koordinátorka výstavy: Magdalena Juříková

Grafické řešení: Jakub Samek, Martin Groch

Redakce textů a anglický překlad: Vladimíra Šefranka Žáková

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

PR a marketing, vedoucí: Michaela Vrchotová

Vzdělávací programy, vedoucí: Lucie Haškovcová

Poděkování:

Autorovi a Lisson Gallery

Colección “la Caixa”. Arte Contemporáneo

Mediální partneři:

ArtMap, A2, Radio 1, Český rozhlas, Art+Antiques, Prague Events Calendar, protisedi.cz, Art for Good, Flash Art, XANTYPA, Literární noviny, Týden

Místo konání: Městská knihovna, 2. patro

Termín konání: 13. 4. 2017 – 17. 9. 2017

Otvírací doba: út–ne 10:00–18:00, čt 10:00–20:00

Vstupné: 120 Kč plné / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)

Kontakt pro novináře: Michaela Vrchotová, 725 818 721, vrchotova@ghmp.cz

Další informace: www.ghmp.cz, www.facebook.com/GHMP.cz

DOPROVODNÉ PROGRAMY

Autorská prohlídka s Richardem Deaconem a kurátorem Julianem Heynenem:

čt 13. 4. 2017 od 16:00

Tlumočeno z angličtiny do češtiny

Kurátorská prohlídka s Magdalenou Juříkovou:

čt 18. 5. 2017 od 18:00 (vstup zdarma v rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií)

čt 15. 6. 2017 od 18:00

Sobotní výtvarné workshopy

so 17. 6. 2017 13:00–18:00 Konfrontace s prostorem, Městská knihovna

so 15. 7. 2017 13:00–18:00 Hledání metafor a symbolů, Městská knihovna

so 9. 9. 2017 13:00–18:00 Kresba světlem, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Výtvarné reakce budou navazovat na formální i obsahovou stránku umělcova díla. Nejrůznějšími metodami, technikami a s využitím netradičních technických materiálů vytvoříme parafráze děl Richarda Deacona. Věnovat se budeme nejen tvorbě vlastních rozměrných objektů, ale i vytváření drobných sochařských modelů, které bude možné konfrontovat s monumentálním měřítkem vystavených skulptur. Pozornost zaměříme i na koncipování metaforických názvů vzniklých objektů. Budeme vycházet z jednoduché formy kruhu, elipsy i oblouku. Pomocí tužky, provázku a hřebíku vytvoříme geometrické i organické kresby zachycující kontinuální linie, které by mohly sloužit jako návrh sochařských konstrukcí. Ve spolupráci s Institutem světelného designu zrealizujeme workshop, který se bude týkat světelného přepisu autorových kreseb. Plynulé křivky jeho objektů tak přeneseme do dynamické formy luminografie.

Sobotní workshopy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

ne 4. 6. 2017 15:00–18:00 Konstrukce objektu v kresbě I., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

ne 11. 6. 2017 15:00–18:00 Konstrukce objektu v kresbě II., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Výtvarné workshopy se budou pohybovat v rovině konstruování, skicování objektu za pomocí kresebného média. Vyzkoušíme si perokresbu jako výtvarnou techniku, okamžitý a přímý odraz výtvarníkova přístupu k subjektu. Kresebnou disciplínu budeme pozorovat v jejích vlastnostech jako je především rytmus interpretovaný čarou, jejím vlněním, opakováním, přerušováním, střídáním, harmonií i disharmonií.

Rezervace nutná

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20Kč

Kontakty: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *