Artalk.cz

TZ: Security Garden

Marie Lukáčová, David Přílučík, Vojtěch Rada, Jiří Žák / Security Garden / Galerie FaVU / FaVU VUT v Brně / Brno / 5. – 26. 4. 2017

security_garden_plakat_nahledII

Marie Lukáčová, David Přílučík, Vojtěch Rada, Jiří Žák: Security Garden

vernisáž: 5. 4. 2017 v 18h

V zahradách bezpečí jsme pečlivě pěstováni, ohlídáni a sklizeni. Digitální technologie, jako GPS, biometrie, kryptografie a drony, změnily zásadně podobu kontroly a dohledu moci státu nad občany, nebo moci soukromé nad zákazníky a konzumenty. Focaultovské panoptikum se transformovalo z autoritativní architektury do decentralizované sítě předmětů, které nás hřejí v kapsách. Měli bychom reflektovat slova Zacha Blase, který upozorňuje na to, že ve 21. století se mechanismy a zařízení kontroly domestikovaly, a s pomocí smartphonů a sociálních médií se právě ​“…z nás všech stávají agenti kontroly, kteří dohlíží sami na sebe.”

​Každé zařízení kontroly funguje dvojím způsobem; jednak je využito pro dohled nad jedincem, který ho vlastní, dále však může být využito proti moci samotné. V demaskování jejích vlastních praktik, například když je mobilním telefonem zdokumentováno policejní násilí a podobně.

Výstava Security Garden provede diváka rozličnými podobami otázky bezpečnosti, ochrany a kontroly, které jsou mocí uplatňovány. Jak diváci, tak autoři výstavy jsou ve vztahu s neproniknutelností moci státní a soukromé v nerovném postavení. Přesto je třeba si toto postavení uvědomovat a testovat jeho limity a možnosti. Každá zahrada má totiž své zadní dveře.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *