Artalk.cz

TZ: František Tkadlík (1786–1840)

František Tkadlík (1786–1840) / Oblastní galerie v Liberci / Liberec / 9. 3. – 18. 6. 2017

tkadlik_171

František Tkadlík (1786–1840)

9. 3. 2017 – 18. 6. 2017

Vernisáž: 9. 3. 2016 v 17.30 h

Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec

Autoři výstavy: Šárka Leubnerová, Pavla Machalíková, Markéta Dlábková, Radim Vondráček

Architektonické řešení: Pavel Kolíbal

Grafické řešení: Studio Heyduk, Musil & Strnad

Oblastní galerie Liberec připravila velkou výstavu výrazné osobnosti české malby první poloviny 19. století, Františka Takdlíka. Jde o první reprezentativní monografickou výstavu po více než osmdesáti letech! Liberecká výstava, která začala ve čtvrtek 9. března, svou koncepcí a záběrem navazuje na retrospektivu chrastavského rodáka Josefa Führicha, uspořádanou v Oblastní galerii Liberec v roce 2014.

Tkadlík i Führich byli od 20. let 19. století vůdčími postavami rodící se české moderní umělecké scény. Zatímco Führichovo působení v Čechách ukončil jeho odchod do Říma a poté do Vídně, Tkadlík se po absolvování obdobného itineráře vrátil do Prahy, kde se stal ředitelem Akademie a jeho vliv na českou výtvarnou scénu nabyl oficiálního rázu. „Vliv obou autorů, který je sledovatelný v severních Čechách, byl dán těsnými vazbami šlechtického mecenáše hraběte Clam-Gallase podporujícího studium místních umělců na pražské Akademii, a jeho následnou snahou přitáhnout přední pražské umělce k zakázkám do regionu,“ přibližuje Tkadlíkovu vazbu k regionu Zuzana Štěpanovičová z Oblastní galerie Liberec a pokračuje: „Stěžejními exponáty výstavy jsou dva protějškové obrazy namalované Františkem Tkadlíkem ve 20. letech 19. století pro farní kostel ve Varnsdorfu.“ Výstava rozvržená do pěti bloků rezignuje na chronologické představení umělcova vývoje a snaží se zdůraznit jeho hlavní rysy a výtvarný charakter. Pro Tkadlíka byla významná především snaha o změnu kompozice klasického historického obrazu, zdůraznit emocionální obsah těchto děl a propojit je s působením náboženských obrazů.

František Tkadlík byl vůdčí osobností první generace Berglerových žáků na pražské Akademii, umělcem univerzálního talentu, který souběžně se studiem malby navštěvoval přednášky na filozofické fakultě. Během následného sedmiletého studia na Akademii ve Vídni poznal zásady klasicismu v jeho nejčistší formě. Léta 1825–1832 strávil jako státní stipendista v Římě, kde se sblížil s malíři z okruhu nazarénů. Tkadlík vyrostl v umělecky vyhraněnou osobnost a jeho cesta k náboženské a historické malbě měla i své subjektivní důvody. Po návratu z Itálie působil čtyři roky ve Vídni, roku 1836 byl povolán do Prahy na uvolněné místo ředitele Akademie, kde jeho pedagogická činnost i vlastní tvorba zapůsobily na řadu začínajících umělců, především na nejnadanějšího z nich, Josefa Mánesa. Roku 1829 o Tkadlíkovi napsal František Palacký: „Mezi všemi malíři, co jich kdy Čechie měla, nejvýše vyniká Kadlík … jeden z nejznamenitějších umělců našeho věku v každém ohledu, a pravá chlouba Čechů; jest přitom horlivý Slovan a muž vysoce vzdělaný.”

Na výstavě je vystaveno více než 80 děl ze všech období Tkadlíkova života, z Prahy, Vídně i Říma; i rozmanité žánry, jimž se věnoval: vedle náboženských a historických obrazů také portréty a krajina. Zásadní soubor obrazů a kreseb zapůjčila Národní galerie v Praze, která je také partnerem výstavy. Dílčí práce poskytly další umělecké instituce a soukromé sbírky. Galerie připravila k výstavě doprovodný program s četnými komentovanými prohlídkami a koncert velkopáteční polyfonní hudby.

Monografická výstava navazuje na výsledky projektu Grantové agentury ČR zpracovávaného v letech 2013–2016 v Národní galerii v Praze. Výstavu v květnu doplní monografická publikace autorského kolektivu pod vedení Šárky Leubnerové.

Oblastní galerie Liberec je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Galerie je otevřená denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin, ve čtvrtek do 19 hodin. Každý čtvrtek galerie nabízí vstup zdarma.

Doprovodný program

9. 3. v 18.00 h              komentovaná prohlídka s autory výstavy v rámci vernisáže

2. 4. v 15.00 h              komentovaná prohlídka se Zuzanou Štěpanovičovou

v 17.00 h                      koncert Lagrime: Velkopáteční hudba mistrů vokální polyfonie. Gombert – Lasso – Victoria. Účinkují: I Dilettanti, Praha, a Cum Decore, Liberec. Diriguje Čeněk Svoboda.

23. 4. v 15.00 h             komentovaná prohlídka se Šárkou Leubnerovou

4. 5. v 17.00 h              komentovaná prohlídka s Radimem Vondráčkem

14. 5. v 15.00 h             komentovaná prohlídka s Pavlou Machalíkovou

1. 6. v 10.30 h              komentovaná prohlídka se Zuzanou Štěpanovičovou

v 17.00 h                      komentovaná prohlídka se Šárkou Leubnerovou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *