Artalk.cz

TS: Tatrahundert v Stredoslovenskej galérii

Tatrahundert / Stredoslovenská galéria a BANSKÁ ST A NICA CONTEMPORARY / Vystavujúci autori: Jan Čumlivski, Tomáš Džadoň, Juraj Gábor, Dominika Jackuliaková, Nico Krebs, Peter Krupa, Svätopluk Mikyta, Michal Moravčík, Štefan Papčo, Lucia Papčová, Rastislav Podoba, Johana Pošová, Peter Puklus, Luděk Rathouský, Jakub Roček / Miesto: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica / Trvanie výstavy: 8. marec – 23. apríl 2017  / Vernisáž: /utorok/ 7. 3. 2017 o 17.00 h.

unnamed (1)

„Výstavný projekt TATRAHUNDERT v sebe nesie príbeh. Veta znie vágne, ale napriek tomuto riziku som sa ju rozhodol napísať. Projekt sa premieňal a vyvíjal v čase. Okrem hlavnej „dejovej“ osnovy mal mnoho odbočiek, epizód a situačných momentov. Dôležitým sa pre neho stali udalosti, ktoré mu predchádzali a ešte podstatnejšie zážitky a situácie, ktoré sa odohrali v rámci krátkodobých návštev oslovených umelcov vo Vysokých Tatrách. Príbeh je čímsi, čo má vždy začiatok, ale môže mať nejasný, otvorený koniec. Ak vnímam projekt ako formu sujetu, jeho vyvrcholením by mala byť výsledná prezentácia. TATRAHUNDERT má formu nomádskej výstavy. Podoba expozície nenadobúda fixnú podobu, ale má rôzne varianty. Tie sú reprezentované formami inštalácie diel, ale aj prácou s galerijným alebo priestorovým dispozitívom.“
Ján Kralovič z textu Tatranský profil pre katalóg Tatrahundert

Podnetom k vzniku projektu Tatrahundert bol objav skicára s 10 akvarelmi a 13 perokresbami s krajinnými motívmi Vysokých Tatier, datovaný vojnovým rokom 1916. „100 ročné výročie“, presná datácia aj lokalizácia kresieb, Tatry ako príťažlivý nie len vizuálny impulz ale aj symbol s možnými súčasnými konotáciami naštartovali happening 15-tich jednodňových rezidencií autorov a autoriek, ktorí boli na miesta vysielaní „moderátorom“ celého projektu Svätoplukom Mikytom. …a to presne na deň po 100 rokoch.
Komplikovaná logistika projektu, striedanie rôznych názorov, rukopisov, médií, časová limitácia fyzickej prítomnosti (jedna noc a jeden deň) rámcujú východisko Tatrahundert. Každý z oslovených autorov/autoriek využil tento podnet individuálne. To isté platí aj o rozsahu a intenzite participácie. “Z tohto pohľadu sa to najdôležitejšie udialo už v Tatrách. Všetko, čo nasledovalo neskôr, práca v ateliéroch, editovanie fotografií, písanie textu atď. je len sprievodným javom. Tatrahundert to je suma hodín a dní, ktoré v Tatranskej Lomnici vo februári a marci 2016 autori a autorky strávili.“ Vysvetľuje iniciátor projektu, vizuálny umelec Svätopluk Mikyta.

Tento príťažlivý, romantický koncept (byť presne na deň po 100 rokoch na mieste) a nostalgia „strateného, zabudnutého a znovu objaveného“ sa stali východiskom pre vznik kolekcie nových diel, prezentovaných postupne na troch miestach. V lete 2016 priamo v Tatranskej Lomnici (work in progress fáza), následne v galérii TIC v Brne a aktuálne (od 8. marca) v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Každá z výstavných situácií je iná, akcentuje iné roviny projektu. Pre Banskú Bystricu v galerijnom prostredí inštitúcie Tatrahundert prezentujú jednotlivé diela. Situáciu (tatranský zážitok) prekrývajú artefakty (maľby, fotografie, 3D objekty, grafiky, video) starostlivo inštalované v historickom rámci architektúry Bethlenovho domu. Sprievodným vodítkom pre diváka je textová línia autorskej reportáže jedného zo zapojených umelcov, Jana Čumlivskeho.

Zuzana Bodnárová


Iniciátor projektu: Svätopluk Mikyta
Teoretická spolupráca: Ján Kralovič
Grafický dizajn: Ondrej Jób
Produkcia Vysoké Tatry: Lucia Okoličányová


Podpora projektu: Fond na podporu umenia, GRAND HOTEL PRAHA, Horská záchranná služba,