Artalk.cz

In a Landscape v Domě pánů z Kunštátu

Tomáš Honz, Jakub Jansa, Dimitri Nikitin, Štěpánka Šimlová, Jakub Tomáš, Vladimír Turner, Miroslav Vavřina / In a Landscape / kurátor: Milan Kreuzzieger / Dům umění města Brna: Dům pánů z Kunštátu / Brno / 8. 2. – 26. 3. 2017

foto: Michaela Dvořáková