Artalk.cz

Tittel – objekt – medzipriestor

Milan Tittel pochádza zo zoskupenia XYZ, kde spolu s Matejom Gavulom pracujú s hmotou, matériou, ale aj performatívnym záznamom. Jeho samostatnú výstavu v galérii Kunstverein si môžete pozrieť do soboty 25. 2. 2017.

IMG_3248

Výstava Cez okno pre Kunstverein Bratislava je prvou samostatnou výstavou Milana Tittela. Verím, že jeho samostatných výstav uvidím do budúcnosti ešte niekoľko. Tittel touto inštaláciou odkrýva vlastnú výtvarnú identitu, ukazuje ako dokáže s vtipom, jednoduchosťou a s citom pracovať s objektom a s priestorom. Výstava je vlastne prienikom medzi fotografiou, objektom, videozáznamom z happeningu. Na tejto inštalácii Tittel zároveň ukazuje premyslenú prácu so samotným galerijným priestorom Kunstverein Bratislava, niektoré objekty pôsobia site specific dojmom. Galerijným priestorom takmer pohltené, v ňom ponorené.

Vystavovanými objektmi a objektmi na fotografiách sú predmety každodennej potreby či predmety bez zvláštneho významu. Tittel im však ten význam dodáva. Pri niektorých ich hodnotu povýšil, pri niektorých vtipným spôsobom ponížil. Čiže na jednej strane bagatelizuje a na strane druhej vzpriamuje predmetom inú, novú, výstavnú, umeleckú konceptuálnu hodnotu. Citeľný odkaz na Marcela Duchampa je podľa mňa zrejmý. Pri niektorých objektoch vdychuje funkčnosť a praktickosť tam, kde nebola. Zároveň vtláča iný dojem, napríklad dojem ľudskej kože či vlasov do jednoduchých objektov, či skôr geometrických tvarov. Prenáša divákovu pozornosť tam, kde je pozornosť zabudnutá, neexistujúca. Kombinuje dojmy tam, kde ich nečakáme. Tento aspekt prináša pozastavenie sa, istý upokojujúci pocit. Celá inštalácia je vlastne hra s obyčajným objektom, s jeho funkciou a umeleckou, vizuálnou či spoločenskou hodnotou a jeho umiestnením v priestore.

IMG_3249

Tittel sa nezameriava len na samotný objekt alebo samotný priestor. Skúma priestorové vzťahy, hľadá správnu pozíciu objektu v priestore, vytvára medzi objektom a priestorom osobité vzťahy. Súčasťou výstavy sú aj už spomínané videozáznamy. V nich vďaka pohyblivému obrazu ukazuje o niečo iný typ vzťahu objektu a priestoru, modifikáciu tohto vzťahu ,,tu a teraz“ na základe hýbuceho sa objektu. Statické inštalácie objektov a fotografie sú naopak akýmsi dôkazom už nájdeného vzťahu medzi priestorom a daným objektom a jeho konkrétne definovanie, či už v priestore, alebo definovanie významu samotného predmetu bez ďalších okolitých aspektov. Kurátor tejto výstavy Aurel Hrabušický označuje priestor, s ktorým Tittel pracuje ako „medzipriestor“, niekde medzi vonkajškom a vnútrajškom. Tittel totiž svoje objekty často umiestňuje do priestoru k oknu. Tým zároveň vyjadruje pominuteľnosť, temporalitu predmetu aj priestoru.

IMG_3287

Milan Tittel touto inštaláciou vystúpil z kolektívneho vystavovacieho kolobehu, uvoľnil svoju výstavnú samostatnosť. Ukázal majstrovstvo a krehkosť vo vnímaní matérie, „medzipriestoru“ a ich vzájomných vzťahov. Nejde len o opisovanie, ukazovanie a umiestňovanie hmôt, silný konceptuálny charakter inštalácie je svojrázny.


Foto: archív galérie Kunstverein

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *