Artalk.cz

do 15. 3. 2017 / Otevřená výzva na návrh výstavního projektu „Vlnové délky – Světlo a zvuk v umění“

Otevřená výzva na návrh výstavního projektu „Vlnové délky – Světlo a zvuk v umění“ / Galerie Cella / Opava / do 15. 3. 2017

Bludný kámen vyhlašuje otevřenou výzvu umělcům, uměleckým skupinám a kurátorům na návrh výstavního projektu v Galerii Cella a Hovornách v Opavě od května roku 2017. Výzva je určena jak pro české, tak pro zahraniční umělce.

Dlouhodobý program Galerie Cella a Hovoren je zaměřen na představování soudobé umělecké tvorby, která se jeví z hlediska obsahového, formálního a společensko-politického jako objevující, stvrzující, radikální, která nenechává v klidu a znejišťuje ustálené představy, vzorce a vztahy.

„Vyzýváme umělce, aby naučili diváka poslouchat, a aby naučili posluchače pozorovat. Vyzýváme kurátory i umělce, aby uvedli zvuk do umění tak, jak to udělali největší umělci i skladatelé naší doby. Žádáme, aby prohloubili metodu hlubokého poslechu, aby nacházeli hudební nástroje v celém svém okolí, aby systematizovali zdroje zvuků, aby dekonstruovali hudbu, aby rozvinuli myšlenky zvukových krajin, aby nás naučili poslouchat přírodu, aby hledali ticho, nebo aby nás přiměli orientovat se v hluku. Chceme také společně prostřednictvím umění hledat hranice mezi zvukem a světlem a objasnit samotnou podstatu vlnění. Je světlo informace? Je to energie nebo je lze vnímat jako hmotnou materiálovou substanci, ze které lze tvořit stejně, jako z jiných pevných materiálů? Je možné skrze osvětlení dojít k osvícení? Vyzýváme umělce, aby zkoumaly tyto jevy a aby nám je vyjevili nebo ještě lépe osvětlili.“

Součástí výstavního programu bude výstava Zvukem přes obraz, která se uskuteční v srpnu-září 2017 jako součást festivalu Ostravské dny a shrne poznatky o současném náhledu na zvuk v umění.

Termín realizace bude upřesněn na základě domluvy autora projektu a Bludného kamene, doba trvání jednoho projektu je od tří do pěti týdnů.

Přihláška musí obsahovat:
– jméno/a autora/ů projektu a umělce/ů
– stručný popis projektu (1-2 normostrany)
– vizualizaci, obrazovou nebo jinou dokumentaci projektu, pokud to situace umožňuje
– návrh termínů realizace
– portfolio umělce/ů včetně aktuálního CV
– předpokládaný rozpočet výstavy a zdroje krytí
– k realizaci finančně náročnějších projektů doporučujeme sepsání vlastních grantů

Bludný kámen, Galerie Cella a Hovorny zajišťují:
– základní zázemí pro instalaci včetně ubytování
– finanční krytí elementárních nákladů na projekt (instalační materiál, cestovné atd.)
– základní PR (TZ, sociální sítě apod., tisk plakátů, pozvánek a jiných doprovodných materiálů)
– zajištění vernisáže

Žádosti je možné podávat elektronicky na: bludny.kamen@bludnykamen.cz nebo v tištěné verzi na adresu

Bludný kámen, z. s.
Gudrichova 6
Opava 746 01

Žádosti je možno podávat do 15.3.2017.
Výsledky budou zveřejněny do 31.3.2017.
Projekty je možné konzultovat na emailu bludny.kamen@bludnykamen.cz nebo osobně po předchozí domluvě.

www.bludnykamen.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *